Region CAPREX

CAPREX: Capital Regions Exchange je společnou iniciativou Braniborska a Středočeského kraje. Byla založena v říjnu 2018 s cílem porovnat hospodářské politiky a inovační strategie v evropských regionech Braniborsko, Středočeský kraj, Helsinky-Uusimaa a Dolní Rakousy.
 
První setkání CAPREX se konalo v Postupimi v říjnu 2018. Další setkání CAPREX proběhlo 11. září 2019 v prostorách špičkového vědeckého centra BIOCEV ve Vestci u Prahy. Vůbec poprvé se k iniciativě připojil i Kyjevský region, se kterým den před tím podepsal Středočeský kraj memorandum o spolupráci.
 
 

Region CAPREX

CAPREX a Středočeský kraj
 
Středočeský kraj se zaměřuje na digitalizaci a energetiku jako klíčový faktor pro rozvoj regionu a pro různé aktivity v této oblasti. Konkrétním příkladem nastartované spolupráce je rozvoj internetu do vzdálených lokalit v regionu. Jako příklad osvědčené praxe byly uvedeny středočeské Kněžice, první energeticky soběstačné obce v České republice.
 
V únoru roku 2020 proběhlo pracovní jednání náměstka hejtmanky pro oblast financí a evropských dotací pana Gabriela Kovácse se zástupci CAPREX ve Vídni na téma čerpání finančních prostředků z Evropské unie a sdílení dobrých příkladů.
 
7. října 2020 pak proběhlo online setkání CapReX na pracovní úrovni odborníků. Hlavními tématy byly dopady COVID-19, opatření, ale také inovační marketing.
 
Jedná se o spolupráci, které probíhá na úrovni odborníků zaměřených na inovace například.