"... Před 2000 lety se vydal na vojenské tažení římský vojevůdce Drusus, aby si podrobil divoké národy Germánie. Jako výchozí stanoviště si zvolil místo na soutoku Rýna a Mohanu: Mogontiacum, dnešní Mohuč. Město se rychle stalo jedním z důležitých předsunutých stanovišť římské moci na severu. Pozůstatky z této doby naleznete dodnes na mnoha místech v Mohuči a v Porýní-Falci a patří k tomu nejzajímavějšímu, co může Porýní-Falc svým návštěvníkům nabídnout..."

Rozloha: 19 856 km2
Počet obyvatel: 3 989 000 (2013)
Hlavní město: Mohuč (Mainz)
Další významná města: Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Speyer, Trier, Worms

 

POLITICKÁ CHARAKTERISTIKA REGIONU:

Spolková země Porýní-Falc vznikla 18. 5. 1947, kdy byla na základě předchozího podnětu Pierre Königa, generála francouzské okupační správy, přijata v referendu nadpoloviční většinou 53% zemská ústava. Při vzniku této spolkové země nebyly zcela zohledněny tradiční teritoriální struktury, země byla vytvořena z částí bývalých pruských provincií, části Hesenka na levém břehu Rýna a části bývalé bavorské Falce.

Porýní-Falc je devátou největší spolkovou zemí Německa s celkovou rozlohou 19 856 km2, jež je situována na západě SRN. Hlavním městem je Mohuč (Mainz) a celkový počet obyvatel se v posledních letech pohybuje na hranici 4 mil. Mezi další velká města se řadí Ludwigshafen, Koblenz, Trevír a další.

Region je rozdělen na 24 okresů a 12 nezávislých krajských měst se 2 257 obcemi a 37 samostatnými městy a obcemi. Porýní-Falc je obklopen čtyřmi dalšími spolkovými zeměmi, konkrétně se jedná o Severní Porýní-Vestfálsko na severu, Hesensko a Bádensko-Württembersko na východě a Sársko na jihu. Na západě pak Porýní-Falc hraničí s Belgií, Lucemburskem a Francií.

Centrálním státním orgánem spolkové země v legislativní oblasti je Zemský sněm (Landtag), jenž vede  prezident Zemského sněmu pan Hendrik Hering (SPD). V čele zemské vlády pak stojí ministerský předseda (Ministerpräsident), kterým je od roku 2013 paní Malu Dreyer (SPD). Členové vlády řídí jednotlivá resortní ministerstva.

EKONOMIKA A INFRASTRUKTURA:

  • bezprostřední sousedství tří ekonomických center v SRN: Rýn-Mohuč, Rýn-Neckar, Rýn-Porůří
  • centrum chemického průmyslu a vinařství (2/3 celkové produkce vína)
  • dřevozpracující průmysl
  • výroba automobilových součástek
  • informační a komunikační technologie

V Mohuči sídlí televizní stanice ZDF (Zweites Deutsches Rundfunk) a rádio SWR (Südwestrundfunk).

MOHUČ:

Mohuč, která je dnes označována jako město Johannese Gutenberga a médií, se může pochlubit více než 2000 let starou historií. Na významu město získalo zejména ve středověku, kdy se Mohuč stala sídlem arcibiskupa a kancléře Svaté říše římské. Za vlády Napoleona byla Mohuč hlavním městem Départmentu Donnersberg.

Město rovněž proslulo tím, že zde Johannes Gutenberg vynalezl knihtisk, čímž položil základ moderní komunikaci v mediální sféře, a tuto tradici ctí Mohuč dodnes.

Dnes má město cca 200 000 obyvatel a patří k významným ekonomickým a kulturním centrům Spolkové republiky Německo.

ODKAZY:

Oficiální stránky Zemského sněmu (Landtag)

Oficiální stránky Státního kancléřství (Staatskanzlei)

Informace o regionu Porýní-Falc

Oficiální stránky města Mohuče