Dolnoslezské vojvodství

 

 

 

 

 

 

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci mezi Středočeským krajem a Dolnoslezským vojvodstvím byla podepsána ve Vratislavi dne 20. září 2018.

Dolnoslezské vojvodství

Dolnoslezské vojvodství se nachází v Polsku na jihozápadě země. Jedná se o vyšší územně samosprávný celek Polska. Hlavním městem je Vratislav (polsky Wroclaw).

Rozloha: 19 948km2

Hlavní město: Vratislav

Další města: Jelení Hora, Lehnice, Valbřich

Dolnoslezské vojvodství sousedí s Lubušským, Opolským a Velkopolským vojvodstvím v Polsku, dále pak se spolkovou zemí Sasko v Německu a s Českou republikou jej pojí hranice dokonce se 4 kraji -  Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým a Olomouckým krajem.

Středočeský kraj podepsal s Dolnoslezským vojvodstvím dohodu o spolupráci v září 2018.

Vojvodství vzniklo v roce 1999 na území dřívějších vojvodství: vratislavského, lehnického, jelenohorského, valbřišského a části kališského a lešenského.

POLITICKÁ CHARAKTERISTIKA REGIONU:

V čele vojvodství stojí maršálek. V současnosti tuto funkci zastává Cezary Przybylski. Poslední volby se ve vojvodství konaly na podzim 2018.