Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Sportovci, kteří reprezentovali  Středočeský kraj na Německo- francouzských dnech v Mohuči, dodnes vzpomínají na milá, zábavná a kreativní sportovní setkání, která se pravidelně konala v minulosti. Doufají, že v lednu 2022 opět dostanou šanci setkat se společně na tanečním parketu či k poměření sil v judo zápase nebo při tvorbě choreografie v Capoieře. Do té doby se ale musí spokojit...

Středočeský kraj, oddělení zahraniční spolupráce uspořádalo ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) online setkání pro zástupce sedmi partnerských regionů, na kterém byl Středočeský kraj představen jako region s významným potenciálem provýzkum, inovace a technologie. Prezentace regionu a jeho tendence podporovat rozvoj a implementaci výzkumu, podporovat vědecká pracoviště,...

   I během pandemie a lockdownu pokračují online diskuse partnerských regionů v rámci ustanovených pracovních skupin – během března se společně setkali ve virtuálním prostoru experti z oblasti inovací, turismu a cestovního ruchu a naposledy specialisté z oblasti školství, kteří se zabývají středoškolským odborným vzděláváním.  „Je dobré využít čas...

Středočeský kraj udržuje již dlouhodobě velmi dobré vztahy s mnoha velvyslanci působícími v České republice a zahraniční spolupráci má jako jednu ze svých priorit. Od doby zvolení nové hejtmanky se tedy jednalo o možnosti případné schůzky obou hlavních představitelů, ale kvůli nouzovému stavu byla tato několikrát odsunuta. Nyní i přes přísná pravidla k ní konečně došlo a to k velké...

Dnes se uskutečnil Summit starostů a guvernérů Chytré město 2021 pořádaný městem Tchaj-pej, na který byl Středočeský kraj přizván ekonomickou divizí České ekonomické a kulturní kanceláře Tchaj-pej v Praze. Účastníky konference přivítal radní města Tchaj-pej pan Wen-je Ko, který ve svém proslovu vyjádřil zklamání nad tím, že účastníci nemohou diskutovat u kulatých stolů společně, jak...

Ke společnému online jednání se dnes sešli zástupci výboru pro digitalizaci a chytrý kraj pan Michael Kašpar, předseda výboru, a pan Tomáš Zmuda, místopředseda výboru,  s vedením nově vznikající digitalizační agentury regionu Burgundsko- Franche- Comté, aby prodiskutovali a porovnali úroveň digitalizace v regionech, metodiky postupů a možnosti spolupráce v této oblasti. Jak se...

V úterý 23.2.2021 proběhlo jednání hejtmanky Středočeského kraje paní Petry Peckové s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR v Maďarsku panem Tiborem Bialem na Krajském úřadu Středočeského kraje. Setkání se uskutečnilo v návaznosti na nedávnou schůzku pana velvyslance s radním pro školství a sport panem Milanem Váchou, konkrétně ve věci spolupráce škol v rámci...

    Dne 17. února se hejtmanka Středočeského kraje paní Petra Pecková zúčastnila videokonference na téma Digitalizace státní správy, kde měla možnost projednat toto téma nejen s českými politiky a zástupci jednotlivých digitalizačních agentur pracujících pro vládu ČR, ale účastníci měli možnost srovnat i výsledky své práce a implementovaných postupů i se zástupci ze zahraničí....

Dne 11. února 2021 proběhla již 7. živá diskuse EAfA, tentokráte na téma „Význam kvalitní praktické výuky v učňovských školách“. Tohoto setkání se za Středočeský kraj opět účastnil učitel z Integrované střední školy technické v Benešově Mgr. Tomáš Chvojka. Zástupci Maďarska, Německa, Slovinska, Holandska a Španělska seznámili auditorium se zkušenostmi zkvalitňování...

Pomyslnou štafetu v organizaci setkání hejtmanů 4-Dohody převzal v roce 2019 v Ratměřicích region Burgundsko-Franche Comté, ale i jim plány na společné setkání překazila celosvětová pandemie Covid-19. Ale ani tato epidemie nezastavila již dvacet let trvající partnerství spolupracujících regionů a dnešního dne, 4. února 2021, proběhlo druhé Fórum hejtmanů online a díky...

ODKAZY na důležité projekty