Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Ve dnech 3. - 4. února 2021 uspořádalo Středočeské inovační centrum dvoudenní webinář s názvem CoLoRe Circle, který by angličtinář mohl přeložit jako barevný kruh, ale v názvu projektu se skrývá mnohem více ( acronym z angličtiny COnnecting LOcal government and the REsearch community to address REsource efficiency) – tedy propojení veřejných institucí s výzkumnými kapacitami pro využití...

Dne 29. 1. 2021 proběhl webinář v rámci spolupráce regionů Burgundsko-Franche Comté (Francie) a Porýní Falc (Německo), na který byl přizván i Středočeský kraj na základě spolupráce 4-Dohody. Pozvání přišlo od kolegů z Francie (Burgundsko-Franche Comté), kteří zorganizovali online setkání specialistů v oblasti energetiky a využívání obnovitelných zdrojů.   Partnerské regiony...

Dnes v dopoledních hodinách se uskutečnilo další setkání pracovní skupiny v oblasti Cestovního ruchu z regionů tzv. 4-Dohody,tj. Středočeský kraj jednal s partnerskými regiony Burgundsko-Franche Comté, Porýní Falc a Opolské Vojvodství.   Tématem téměř  tříhodinového jednání byly prezentace nabídek v aktivním turismu a to jak z hlediska profilace cílové skupiny, uzpůsobení...

Radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha jednal s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR v Maďarsku Tiborem Bialou. Propojit středoškoláky v Maďarsku, Polsku a středních Čechách - to je záměr maďarské nevládní organizace MEMO. Cílem je představit různé formy podnikání, uspořádat semináře pro studenty a otevřít virtuální trh, kde by mohli studenti prodávat své nápady. Tato...

Koronavirová krize bude mít na kraje v České republice, mezi nimi samozřejmě i na Středočeský, zásadní finanční dopad. Středočeský kraj je rozlohou, počtem obyvatel i obcí největším v České republice, adekvátně tomu se u něj promítne propad daňových příjmů. Musí se ale vyrovnat i s dalšími náklady spojenými s epidemií. Nejen o tom hovořila začátkem prosince loňského roku...

Po osobním setkáním s delegacemi ze Slovenska, Ukrajiny či Kataru se hejtmanka Středočeského kraje paní Petra Pecková účastnila v předvánočním čase dalšího, tentokrát online setkání se zahraničními protějšky. Ve středu 16. prosince 2020 proběhla videokonference se zástupcem jednoho z partnerských regionů Středočeského kraje – Dolnoslezským vojvodstvím, konkrétně...

Velvyslanec Slovenské republiky v ČR Jeho Excelence pan Rastislav Káčer zavítal do Středočeského kraje na jednání s hejtmankou Petrou Peckovou. K hlavním tématům patřil především COVID a jeho dopady na rozpočty krajů a obcí, regionální spolupráce s Bratislavským samosprávným krajem, ale také digitalizace, bezpečnost a IZS. Středočeský kraj a Bratislavský kraj jsou si...

V úterý 15. prosince 2020 přijala hejtmanka Středočeského kraje paní Petra Pecková delegaci Velvyslanectví Ukrajiny v čele s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem panem Jevhenem Perebyjnisem.   Řeč byla o vzájemné spolupráci Středočeského kraje s partnerskou Kyjevskou oblastí, se kterou bylo podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci v roce 2019, investičních...

  I v době covidové pandemie pokračuje úspěšná spolupráce v oblasti školství regionů Čtyřdohody, které tvoří Středočeský kraj společně s Porýní Falc, Opolským vojvodstvím a Burgundskem Franche-Comté. Na úterní videokonferenci se setkali zástupci odboru školství a koordinátoři projektů společně se svými kolegy ze zahraničí a měli i možnost představit jim nově zvoleného radního pro...

Stát Katar má více než 2,7 milionu obyvatel, avšak svojí rozlohou je jen o něco málo větší než Středočeský kraj. I přesto patří k nejbohatším státům na světě, a to především díky své dominantní orientaci na těžbu a zpracování ropy a zemního plynu. Na podzim roku 2021 proběhnou v Kataru volby do parlamentu (Majlis al-Shura, 45 členů), kdy 2/3 členů bude voleno v přímé volbě a zbývajících 15...

ODKAZY na důležité projekty