Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Pracovní jednání na téma cyklostezek a cyklistických tras se uskutečnilo v pátek 29. března 2019 na Krajském úřadě Středočeského kraje se zástupcem partnerského regionu Dolnoslezského vojvodství v Polsku panem Piotrem Nowickim, koordinátorem rozvoje udržitelné mobility v tomto území. V rámci bilaterální dohody o spolupráci uzavřené mezi Středočeským krajem a Dolnoslezským vojvodstvím,...

Letos poprvé jsme ve Středočeském kraji přivítali prezidenta zemského sněmu Porýní- Falc, pana Hendrika Heringa (SPD) , který je ve své funkci  třetím rokem. S tímto partnerským regionem je navázána již dlouholetá spolupráce - ať již bilaterální nebo v rámci partnerství čtyř regionů, takzvané Čtyřdohody.   "Máme společné projekty v  oblasti kultury, partnerská města i...

V době od 11. března do 15. března 2019 se němčináři z GZW Rakovník setkali se svými vrstevníky z Francie a Německa v městečku Bad Honnef, v Kolíně nad Rýnem a Bonnu ve Spolkové republice Německo. U zrodu myšlenky uskutečnit společné setkání ve SRN stála dlouhodobá spolupráce našich gymnazistů na projektech s partnerskými školami, které jsme realizovali již...

Ve Francii probíhal již třicátý ročník prestižního veletrhu investičních příležitostí MIPIM, který se pravidelně koná ve festivalovém paláci v Cannes a jímž žije celá oblast francouzské riviery. Již tradičně se veletrhu zúčastnil i Středočeský kraj, který měl na expu vlastní stánek. Veletrh MIPIM byl zahájen v úterý 12. března 2019 je největší evropskou přehlídkou nemovitostí a investičních...

Dnes byl zahájen 26. mezinárodní veletrh cestovního ruchu MITT v Moskvě, kde je v rámci stánku agentury CzechTourism, tedy ve společné expozici České republiky, zastoupen i Středočeský kraj. Prostřednictvím Středočeské centrály cestovního ruchu kraj  představuje tipy na výlety, tematické brožury a průvodce na letošní sezonu. „Chceme představit veškeré cestovatelské možnosti, které...

Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) lákala o víkendu ve Vratislavi polské turisty na krásy středních Čech během veletrhu MTT. Své aktivity prezentovala Středočeská centrála cestovního ruchu v rámci společné expozice České republiky na stánku CzechTourism. Návštěvníci měli možnost se seznámit s tipy na výlety, které představují i brožury vytištěné v polštině. Slavnostního...

Radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO 2011) navštívil na konci minulého týdne Bratislavu, kde se zapojil do prezentace kraje na veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour Bratislava 2019. Mimo to jednal o spolupráci se zástupci Bratislavského samosprávného kraje i s českým velvyslancem v Bratislavě Tomášem Tuhým. Nový propagační stánek...

Během víkendu 18. - 20. 1. 2019 se uskutečnilo tradiční, letos již šestnácté, setkání mládeže partnerských regionů 4-Dohody v rámci oslav Německo-francouzského dne v Mohuči. Tématem letošního ročníku byla Capoeira či podobné sporty a tance. A kdo na setkání přijel? Středočeský kraj reprezentovala skupina velmi nadaných judistů z Judo Klub Kyklop  v zastoupení Tereza Valínová,...

Ve dnech 7. - 8. 1. 2019 radní Středočeského kraje přijali pozvání ministerské předsedkyně spolkové země Porýní Falc na Novoroční číši vína. Malu Dreyer ve své řeči připomínala význam evropské spolupráce, humanitní cíle a hlavně vyzdvihovala výbornou ekonomickou sílu Porýní-Falc, která svou ekonomikou patří mezi jednu ze tří nejsilnějších spolkových zemí a nezaměstnanost je i za současné...

ODKAZY na důležité projekty