STŘEDOČESKÝ KRAJ – KULTURA, KULTURNÍ DĚDICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH

Středočeský kraj se vyznačuje nejen kulturním dědictvím výjimečné kvality, ale také bohatým kulturním životem, který vychází z mimořádné kulturní tradice regionu a opírá se o kvalitní kulturní infrastrukturu. 

Zákonnou povinností Kraje je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Své poslání v oblasti kultury, kulturního dědictví, cestovního ruchu a kulturních a kreativních odvětví naplňuje Kraj prostřednictvím Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje. Kraj vytváří podmínky pro celkový rozvoj svých občanů prostřednictvím monitorování profesionálních a neprofesionálních aktivit občanů a jejich systematickou finanční podporou ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu.

Středočeský kraj se zásadně podílí na společenském životě regionu výkonem zřizovatelské funkce k příspěvkovým organizacím z oblasti kultury a cestovního ruchu. Kraj je zřizovatelem 17 muzeí, galerií či památníků, Středočeské vědecké knihovny v Kladně, Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a Středočeské centrály cestovního ruchu.

 

GASK