Agregátor obsahu

Hrobka Tomáše Garrigua Masaryka je rodinná hrobka Masaryků, která se nachází na obecním hřbitově v Lánech. Památkově chráněna je od 10. srpna 2019 a 23. listopadu 2019 byla prohlášen za národní...
Areál kláštera ve Sv. Janu pod Skalou je místem s bohatou historií, spojeným s legendou údajně prvního křesťanského poustevníka v našich zemích, sv. Ivana, který se zde, dle...
Vzdělávací instituce Průmyslová škola v Mladé Boleslavi byla založena v roce 1867, jako jedna z prvních odborných škol v našich zemích. Zpočátku vzdělávala učně a řemeslníky....
Počátky stavby nad břehem Labe sahají do závěru 13. stol., kdy je zde zmiňována gotická tvrz pánů z Michalovic. Sídlo prošlo výraznou pozdně gotickou přestavbou v 15. století za dob...
Krematorium z let 1922-1924 je dílem předních tvůrců české moderní architektury 1. pol. 20. stol., Bedřicha Feuersteina (1892-1936) a Bohumila Slámy (1887-1961). Tato stavba je pokládána...
Areál hydroelektrárny se nachází při levém břehu Labe, v blízkosti centra města. Stavba vznikla v rámci projektu regulace Labe v Poděbradech. Stavba je dílem poděbradského...
Záměr vybudovat v Rakovníku sokolovnu inicioval tamní sokolský spolek na konci 90. let. 19. stol. V roce 1886 bylo ustanoveno Družstvo pro výstavbu Sokola, kterému městská rada...
Vlašský dvůr je dobrým příkladem hradní architektury v městském prostředí. Opevněné sídlo zde vzniklo už někdy na konci 13. století v souvislosti s rodící se Kutnou Horou. Bouřlivě se...
Palladium země České přechovávané v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi je malý kovový reliéf reprodukující obraz jedné z našich nejznámějších gotických deskových maleb...
Socha sv. Petra ze Slivice (bělohorská opuka, v. 91.5 cm, kolem r. 1385) je jedinou dochovanou kamennou sochou mužského světce na našem území, pocházející z období tzv. krásného slohu, kdy...
Průhonický zámek v dnešní podobě je výsledkem několika přestaveb původně středověké gotické tvrze, zbudované ve 14. století pány z Říčan na skalnatém ostrohu nad potokem Botič. Ten byl...
Ačkoli Stará Boleslav patří mezi nejstarší sídla raného přemyslovského státu, důkladný archeologický výzkum nejstarší části města proběhl až v souvislosti s rozsáhlými stavebními pracemi v 80....
Město Příbram se svou městskou částí Březové Hory (dříve samostatné královské horní město) se právem pyšní nejvýznamnějším souborem památek rudného hornictví na území České republiky a jedním...
V Jakubu, který je dnes částí obce Církvice, se nachází vyjímečný románský kostel sv. Jakuba, vysvěcený roku 1165. Fasády kostela jsou bohatě zdobeny lichými arkádami mezi lizénami,...
V roce 1145 byl plaským klášterem vysazen nový dceřiný cisterciácký klášter v Hradišti nad Jizerou, asi 70 km severovýchodně od Prahy. V rámci jeho kolonizačního úsilí vzniklo ve...
Na jihovýchodním okraji obce Vinec stojí v areálu hřbitova ve svahu nad řekou Jizerou kostel sv. Mikuláše. Současná podoba jednoho z nejvýznamnějších románských kostelů...
Původně raně gotický hrad  Český Šternberk byl postupně dostavován a doplňován o rozsáhlý obranný systém. Pozdně gotickými zásahy byl v podstatě ukončen jeho stavební vývoj. Další...
Hrad Karlštejn byl založen Karlem IV., králem českým a římským, pozdějším císařem, v roce 1348 jako reprezentativní venkovská rezidence. Během stavby se ale částečně změnily plány a hrad...
V hlubokých lesích na západ od Prahy vznikaly opěrné body přemyslovské moci už od 10. století. Mezi nejstarší patřil knížecí dvorec ve Zbečně. Nedaleko něj vzniklo v průběhu 11....
Archeologické nálezy dokládají osídlení vyvýšeniny nad obcí Kováry už v 7. století před naším letopočtem, a to lidem knovízské kultury. Slovanské hradiště o rozloze asi 22 ha zde vzniklo v 8....