Označení Evropské dědictví vzniklo v roce 2006 jako mezivládní aktivita, do které se zapojilo 17 zemí včetně České republiky. Evropské dědictví se liší od ostatních iniciativ v oblasti kulturního dědictví, jako jsou například Seznam světového dědictví UNESCO, úmluvy UNESCO o nehmotném kulturním dědictví nebo "evropské kulturní trasy" Rady Evropy. Označuje pamětihodnosti svázané s konkrétním místem, které sehrály určující úlohu v dějinách Evropy nebo při evropské integraci a symbolická hodnota daného místa bude vyšším kritériem než jeho estetická či architektonická kvalita.

Mezi prvními čtyřmi objekty z České republiky, které byly na seznam zapsány, byl  zámeček Vysoká u Příbrami, který je spjatý s osobou skladatele Antonína Dvořáka. Označení Evropské dědictví dále v minulosti dostaly zámek Kynžvart, Baťův Zlín a Vítkovické železárny v Ostravě - Dolní oblast Vítkovic.