Obnova kulturních památek

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést její obnovu, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu, jde-li o národní kulturní památku.


Obnovou kulturní památky se podle zákona o státní památkové péči rozumí údržba, oprava, rekonstrukce, nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí.

K podání žádosti lze využít formulář žádosti o závazné stanovisko k obnově národní kulturní památky.