Agregátor obsahu

Zpět Hrobka T. G. Masaryka na hřbitově v Lánech

Hrobka Tomáše Garrigua Masaryka je rodinná hrobka Masaryků, která se nachází na obecním hřbitově v Lánech. Památkově chráněna je od 10. srpna 2019 a 23. listopadu 2019 byla prohlášen za národní kulturní památku. Jedná se o zděnou stavbu, tedy o hrobku, jež zhotovila stavební firma ještě před smrtí prezidenta Masaryka.  Hrobka je široce obdélná a má travou porostlý pás země, lemována po obvodu písčitými pěšinkami. Je obehnána nízkým dřevěným plaňkovým plotem. V čele hrobky na východě jsou do země zapuštěny čtyři nízké žulové jednoduché neprofilované kvádry s připevněnými bronzovými tabulkami se jmény a daty pohřbených. Po obou stranách vyrůstají dvě lípy.