Příspěvkové organizace Středočeského kraje

Zpět Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace

Národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram, jehož hlavním sídlem je areál Ševčinského dolu v Hornickém skanzenu Březové Hory, patří k nejstarším muzeím v České republice. Bylo založeno roku 1886. Expozice umístěné v originálních provozních a správních budovách seznamují s historií těžby ve zdejším stříbrorudním revíru, uranovém ložisku a podbrdské železářské oblasti.
Počtem prohlídkových tras se řadí k největším hornickým muzeím v ČR i v Evropě. K vidění je zajímavá industriální architektura, expozice zpřístupněné v Ševčinské šachtě z roku 1813, v dole Vojtěch založeném roku 1779, dole Anna z roku 1789, dole Drkolnov z roku 1836, a v neposlední řadě několik kilometrů historického podzemí. Součástí prohlídky podzemí je atraktivní jízda důlním vláčkem, fárání výtahem a sjezd do dolu po skluzavce.

K nejcennějším exponátům muzea patří historické parní těžní stroje na dolech Anna a Vojtěch. Unikátní památkou mezinárodního významu je vodní kolo o průměru 12,4 metrů v podzemí dolu Drkolnov z 19. století. Muzeum dále prezentuje havířský folklor v tradiční hornické chalupě a hodnotné mineralogické sbírky. Součástí Hornického muzea Příbram jsou rovněž pobočky Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota a nově také Uranový důl Bytíz, který ještě čeká na nezbytné opravy pro jeho zpřístupnění široké veřejnosti.

Památník Vojna Lešetice, autenticky dochovaný vězeňský areál nedaleko Příbrami, je svého druhu ojedinělý ve střední Evropě. Původně zajatecký tábor pro německé válečné zajatce z let 1947–1949, situovaný mezi bývalými uranovými šachtami Vojna č. 1 a Vojna č. 2 zaraženými v roce 1948, sloužil v období 1949–1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení, ve kterém byla žalářována řada odpůrců komunistického režimu. Expozice seznamují s perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví. Součástí areálu je rovněž funkční důlní železnice, skanzen důlní techniky, geopark a Galerie Orbis Pictus: Europa, v níž svá díla prezentují současní výtvarní umělci z ČR i ze zahraničí.

Skanzen Vysoký Chlumec uchovává cenné památky venkovské architektury z oblasti Středočeské pahorkatiny a středního Povltaví. Do přírodního areálu jsou postupně přenášeny obytné, hospodářské, technické a drobné sakrální stavby, ohrožené na původním místě zánikem. V současnosti jsou zde k vidění dvě desítky objektů.

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota prezentuje v barokním objektu založeném roku 1770 Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou národopisné sbírky ze středního Povltaví. Archeologická část seznamuje s lokalitami dotčenými těžbou zlata a s výsledky výzkumu keltského oppida Hrazany.

Muzeum zlata Nový Knín v historické budově tzv. Mincovny dokumentuje bývalou hornickou činnost v regionu, zejména těžbu a zpracování zlata, v kontextu s dějinami královského horního města Nový Knín.

Uranový důl Bytíz sestává z části historického areálu bývalého dolu 11 A Bytíz u Příbrami, konkrétně strojovny,  turbokompresorovny, elektrorozvodny a pozůstatků chladící věže a také hodnotného technického vybavení. Tato pobočka je před náročnou rekonstrukcí a zatím není přístupná široké veřejnosti. Hornické muzeum Příbram by zde chtělo prezentovat nově budované expozice ve stylu tzv. „posledního pracovního dne".

Hornické muzeum Příbram, p.o.
Hornický skanzen Březové Hory
náměstí Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
http://www.muzeum-pribram.cz/
 

Hornické muzeum Příbram, p.o, pobočka Památník Vojna Lešetice

Lešetice 52, 262 31 Milín
https://www.muzeum-pribram.cz/cz/pamatnik-vojna-lesetice/z-historie/

Hornické muzeum Příbram, p.o, pobočka Skanzen Vysoký Chlumec
Muzeum vesnických staveb středního Povltaví, 262 52 Vysoký Chlumec
https://www.muzeum-pribram.cz/cz/skanzen-vysoky-chlumec/z-historie/

Hornické muzeum Příbram, p.o, pobočka Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
Prostřední Lhota 1, 262 03 Nový Knín
https://www.muzeum-pribram.cz/cz/muzeum-spychar-prostredni-lhota/z-historie/

Hornické muzeum Příbram, p.o, pobočka Muzeum zlata Nový Knín
nám. Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín
https://www.muzeum-pribram.cz/cz/muzeum-zlata-novy-knin/z-historie/

Hornické muzeum Příbram, p.o, pobočka Uranový důl Bytíz
Bývalý uranový důl 11A, Bytíz, 261 01 Příbram
http://www.muzeum-pribram.cz/


Další odkazy:

https://www.facebook.com/HornickemuzeumPribram/

Interaktivní mapa příspěvkových organizací Středočeského kraje
www.facebook.com/stredoceska.kultura