Příspěvkové organizace Středočeského kraje

Zpět Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace

Regionální muzeum v Kolíně je kulturní institucí s více než stoletou tradicí. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici v Kolíně. Součástí muzea je i Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně a v kostele sv. Štěpána v Kouřimi. V jednotlivých muzeích se každoročně koná řada tematicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek, lektorských a doprovodných programů.

Jako hlavní objekt muzea slouží Veigertovský dům, kde jsou umístěny expozice představující dějiny Kolína a jeho okolí, výstavní sál pro krátkodobé výstavy, lektorské centrum, muzejní obchod, ale také Turistické informační centrum.

V Červinkovském domě naleznete expozici rozdělenou do tří tematických okruhů. První přibližuje trendy v bydlení a stylu života měšťanských vrstev v 19. století, druhá je věnována královskému městu Kolín ve středověku a třetí se zabývá otázkami hygieny a péče o tělo v průběhu staletí. Ve výstavním sále se pořádají krátkodobé výstavy zaměřené na výtvarné umění.

Dvořákovo muzeum pravěku slouží k instalaci dlouhodobých výstav s archeologickou tématikou. 

Budova Podlipanského muzea v Českém Brodě nabízí k prohlídce dvě expozice. Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve středních Čechách zachycuje nejen přípravu a průběh bitvy, ale i hlubší souvislosti husitského hnutí a jeho tradic ve středních Čechách od 2. poloviny 19. století. Menší expozice Z dějin Českého Brodu představuje starší dějiny někdejšího královského města.

Muzeum Kouřimska v Kouřimi sídlí v historické budově staré radnice a nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní expozici o středověkých a novověkých dějinách města a jeho okolí.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice. Jsou zde shromážděny stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech. Návštěvníci tak mají možnost porovnat různé regionální typy lidové architektury z období od 17. do 19. století. V současné době se v areálu nachází čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, jež doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných programů.

Regionální muzeum v Kolíně, p. o.
Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín
www.muzeumkolin.cz

 
Regionální muzeum v Kolíně, p. o., pobočka Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Žitomířská 761, 282 01 Český Brod
www.podlipanskemuzeum.cz

 
Regionální muzeum v Kolíně, p. o., pobočka Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Mírové náměstí 1, 281 61 Kouřim
www.muzeumkourimska.cz

 
Regionální muzeum v Kolíně, p. o., pobočka Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Ruská ulice, 281 61 Kouřim
www.skanzenkourim.cz

  
 

Další odkazy:

www.facebook.com/muzeumkolin
www.facebook.com/Podlipanské-muzeum-v-Českém-Brodě-139013492836912
www.facebook.com/SkanzenKourim

Interaktivní mapa příspěvkových organizací Středočeského kraje
www.facebook.com/stredoceska.kultura