Příspěvkové organizace Středočeského kraje

Zpět Středočeská vědecká knihovna Kladno, příspěvková organizace

Knihovna sídlí v památkově chráněné budově z počátku 20. století a ve dvou přilehlých objektech v centru Kladna. Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby jako krajská knihovna Středočeského kraje. Půjčuje tradiční i elektronické dokumenty a poskytuje informace z nejrůznějších informačních zdrojů. V rámci výkonu regionálních funkcí zajišťuje vzdělávání knihovníků, výpůjčky knih z výměnného fondu a metodickou pomoc obecním knihovnám ve Středočeském kraji.

Ve fondu knihovny je uloženo přes 800 tisíc knih, kartografických dokumentů, zvukových nosičů a více než 100 tisíc svazků časopisů, novin a sborníků. Knihovna je příjemcem povinných výtisků publikací vydaných ve Středočeském kraji a povinných výtisků periodik z celé České republiky. Katalog knihovny je přístupný na internetu, stejně jako databáze informací o středočeském regionu, které jsou knihovnou zpracovávané. V knihovně je pro návštěvníky k dispozici PC s bezplatným přístupem k internetu. Knihovna spolupracuje s polskou Wojewódzka Biblioteka Publiczna v Opole a knihovnou spolkové země Porýní–Falc Landesbibliothekszentrum Koblenz.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
Generála Klapálka 1641
272 01 Kladno
http://www.svkkl.cz

 

Další odkazy:                                                             

https://www.facebook.com/SVKKL/
https://twitter.com/SVKvKladne

Interaktivní mapa příspěvkových organizací Středočeského kraje
www.facebook.com/stredoceska.kultura