Příspěvkové organizace Středočeského kraje

Zpět Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace

Posláním ÚAPPSČ je aktivní archeologická památková péče vykonávaná na území Středočeského kraje. Ústav archeologické památkové péče středních Čech byl zřízen Ministerstvem kultury ČR v roce 1993, od roku 2001 je jeho zřizovatelem Středočeský kraj.  Náplň činnosti pracovníků ÚAPPSČ můžeme charakterizovat jako následující proces: identifikovat a ochránit archeologické situace – v případě ohrožení a ničení vykopat a zdokumentovat situace – technicky ošetřit, zdokumentovat a uložit movité nálezy – vědecky zhodnotit – odborně publikovat – popularizovat (článek, přednáška, výstava). Většinu času proto pracovníci věnují provádění záchranných archeologických výzkumů pro právnické i fyzické osoby po celých středních Čechách a jejich zpracování. K uchování movitých archeologických nálezů z výzkumů ÚAPPSČ slouží depozitář v Benátkách nad Jizerou. Odborné výsledky jsou prezentovány v časopise Archeologie ve středních Čechách, který ÚAPPSČ vydává již od roku 1997.

Od roku 2015 připravujeme pro zájemce o archeologii web Cesty archeologie, který slouží nejen k prezentaci výsledků aktuálních záchranných výzkumů a jejich vyhodnocení, ale i mnoha zajímavostí z oboru archeologie a přiblížení akcí a informací pro veřejnost v celorepublikové měřítku. Projekt má i facebookovou podobu.

Od roku 2004 slouží k prezentaci pro veřejnost Informační centrum keltské kultury na zámku Nižbor. Jak název napovídá stálá expozice je věnována problematice keltského osídlení. Formou multimediální expozice se návštěvníci mohou seznámit s původem, duchovním i každodenním životem Keltů nejen v Čechách, ale v celoevropském kontextu. Stálá expozice je doplňována tematickými výstavami o archeologii. Turistická sezóna začíná oslavou keltského svátku Beltain (čarodějnice) a končí oslavou svátku Samhain (dušičky) s bohatým programem. Převážně v prostorách ICKK jsou pro školy připravovány edukační programy, kterých se mohou zúčastnit žáci i studenti po předběžném objednání.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o.
Nad Olšinami 448/3, 100 00 Praha 10
www.uappsc.cz
www.cestyarcheologie.cz

Informační centrum keltské kultury - zámek Nižbor
Zámek 260, 267 05 Nižbor
www.zameknizbor.cz;

 

Další odkazy: 

www.facebook.com/cestyarcheologie/
www.facebook.com/zameknizbor/

Interaktivní mapa příspěvkových organizací Středočeského kraje
www.facebook.com/stredoceska.kultura