Agregátor obsahu

Zpět Krizový štáb: Opatření proti přenosu ptačí chřipky fungují

Krizový štáb Středočeského kraje dnes na svém prvním zasedání v novém roce zhodnotil vývoj okolo ptačí chřipky na území Středočeského kraje. Posoudil také aktuální vývoj týkající se příchozích uprchlíků z Ukrajiny.

Nebezpečná nákaza ptačí chřipky byla při aktuální vlně v kraji poprvé evidována na začátku prosince, a to v chovu drůbeže v katastrálním území Hrusice a v chovu drůbeže v katastrálním území Chomutovice u Dobřejovic. Od začátku roku pak byla registrována další ohniska v chovu drůbeže na Sedlčansku či na území Týnce u Dobrovice. V jednom případě bylo ohnisko hlášeno na území Jihočeského kraje v Kožlí u Myštic, avšak ochranné pásmo dozoru mělo přesah i do kraje Středočeského.  „Krajská hygienická stanice v součinnosti s veterinární správou v daných oblastech učinila potřebné kroky, aby nedošlo k rozšíření nákazy. Hygienici dohlíželi také na likvidaci chovů a dodržení veškerých opatření. I díky tomu nemáme informace o jakémkoliv přenosu ptačí chřipky na člověka, což je jednoznačně pozitivní zpráva,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.  „Velké díky patří všem složkám, které se na likvidaci chovů a opatřeních s tím souvisejících podílejí, ať už jde o hasiče, policii či hygienu,“ dodává.

Krajská veterinární správa k zítřejšímu dni bude ukončovat opatření vyhlášená v oblasti Praha-východ na počátku prosince, nadále ale budou platit celorepubliková opatření, která mají zabránit přenosu ptačí chřipky. Stále tak platí, že by všichni chovatelé drůbeže měli umístit chovy ptáků do vnitřních prostor hospodářství, aby se zabránilo styku s volně žijícími nakaženými jedinci. Případně v co nejvyšší možné míře zabránit kontaktu chovaných a volně žijících ptáků.

Krizový štáb pak probíral také aktuální situaci s ohledem na migrační vlnu z Ukrajiny. Z dlouhodobého hlediska lze pozorovat klesající počet registrovaných osob na pracovištích v kraji. Zatímco v průběhu září minulého roku bylo odbaveno více než 1500 ukrajinských občanů, v prosinci se jednalo o méně než polovinu. Od začátku války na Ukrajině bylo prostřednictvím krajských pracovišť registrováno téměř 38 000 osob, přičemž ubytování při registraci požadovalo přes 7 000 z nich.  „I přesto, že počty příchozích osob dlouhodobě klesají, situace na Ukrajině je stále velmi nepřehledná. Je proto třeba, abychom stále byli v pohotovosti a fungující systém drželi v provozu. Podle prvních čísel z ledna se dá očekávat, že se dostaneme zhruba na listopadové hodnoty,“ vysvětluje hejtmanka.

Uprchlíci stále naleznou potřebné služby na 5 pracovištích ve Středočeském kraji, a to Benešově, Kladně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. Konkrétně se jedná o pracoviště Cizinecké policie a Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP), kam se mohou uprchlíci i nadále dostavit v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin. Agendu ubytování má i nadále na starosti centrálně na základě vznesených požadavků z pracovišť agend registrace uprchlíků „virtuální KACPU” zřízené v centrále středočeského Hasičského záchranného sboru Kladno.

Velká míra ukrajinských uprchlíků se stala plně ekonomicky samostatných, o čemž svědčí data z krajského Úřadu práce. „ Díky tomu, že uprchlíci našli v kraji uplatnění, nemusí se o ně starat stát, což je jednoznačně dobrá zpráva. Aktuálně máme v kraji zaměstnáno téměř 20 tisíc uprchlíků, kteří mnohdy nastoupili na místa, která se zaměstnavatelům dlouhodobě nedařilo obsadit. Současně je pravděpodobné, že zájem o práci ukrajinských uprchlíků nadále poroste, a to zejména s ohledem na sezonní práce například v zemědělství. Již nyní Úřad práce eviduje stovky žádostí ze strany uprchlíků. Rozhodně tedy neplatí, že by příchozí neměli zájem v naší zemi pracovat,“ dodává hejtmanka Pecková.