Agregátor obsahu

Zpět Další krok v přípravě vysokorychlostních tratí. Radní odsouhlasili 10. Aktualizaci zásad územního rozvoje

 

Krajští radní na svém zasedání odsouhlasili 10. Aktualizaci zásad územního rozvoje (10. AZÚR) Středočeského kraje, která řeší koridor pro budoucí vysokorychlostní trať z Prahy do Ústí nad Labem a dále do Drážďan. Konečné slovo však budou mít zastupitelé. 

Výstavba vysokorychlostní trati z Prahy do Ústí nad Labem a dále do Drážďan se opět o něco přiblížila. Radní Středočeského kraje na svém dnešním zasedání odsouhlasili návrh 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, jehož součástí je změna stávajícího koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu, tedy pro vysokorychlostní trať.   „Mám velkou radost, neboť tímto krokem budování evropsky významného železničního koridoru postoupilo o další krok. V našem případě řešíme úsek z Prahy na hranice Středočeského a Ústeckého kraje,“ říká Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a pokračuje: „Aktualizace je zpracována v souladu s politikou územního rozvoje, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a dalších.“ Účelem návrhu je úprava stávajícího koridoru pro železnici, včetně všech souvisejících staveb a současně vymezení koridoru coby veřejně prospěšné stavby,“ vysvětluje Jiří Snížek.