Agregátor obsahu

Zpět Kraj opraví silnici ze Solenic k Dolní Líšnici

Krajská rada dnes odsouhlasila stavební firmu, která pro Krajskou správu a údržbu silnic rekonstruuje silnici od Solenic po křižovatku se silnicí III/0046 u Dolní Líšnice. Součástí stavby bude i vybudování opěrných zdí a zajištění skal.

Na více než 107,5 milionu korun vyjde rekonstrukce a rozšíření zhruba dva kilometry dlouhého úseku silnice ze Solenic po křižovatku u Dolní Líšnice. „Rada dnes schválila stavbaře, kterým bude firma Swietelsky stavební. Jde o společnost, která vyhrála výběrové řízení, do kterého se hlásilo pět firem,“ upřesňuje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy.

Stavební firma se postará o rekonstrukci a rozšíření silnice III/11822 až na křižovatku se silnicí III/0046. „Bude se jednat převážně o úpravy šířkových poměrů, změnu příčného sklonu a úpravu nivelety. V rozšířených částech komunikací bude nutné silnici stabilizovat pomocí opěrných stěn. Součástí stavby bude zajištění skal,“ informuje Karel Bendl.

Kraj předpokládal, že za zakázku zaplatí více než 109,2 milionu korun bez DPH, cena je nakonec nižší – celkové náklady jsou zhruba 88,88 milionu korun bez DPH, tj. 107,5 milionu korun s DPH. Cena je tedy, oproti předpokladu, nižší o 18,7 procent. „Stavba by měla být předána zhotoviteli k realizaci, v případě, že vše dobře dopadne, v následujících týdnech. První řidiči by se mohli po novince projet už v roce 2025,“ uzavírá Karel Bendl.


© foto Google