Agregátor obsahu

Zpět Zastupitelstvo odsouhlasilo dvě Aktualizace zásad územního rozvoje. Mimo jiné řeší i vysokorychlostní tratě

Krajští zastupitelé na svém zasedání odsouhlasili 3. a 10. Aktualizaci zásad územního rozvoje (AZÚR) Středočeského kraje, které, mj., řeší koridor pro budoucí vysokorychlostní trať z Prahy do Ústí nad Labem a dále do Drážďan anebo trasu železnice z Prahy do Benešova.

Výstavba vysokorychlostní trati z Prahy do Ústí nad Labem a dále do Drážďan se opět o něco přiblížila. Radní Středočeského kraje na svém dnešním zasedání odsouhlasili návrh 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, jehož součástí je změna stávajícího koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu, tedy pro vysokorychlostní trať. „Mám velkou radost, neboť tímto krokem budování evropsky významného železničního koridoru postoupilo o další krok. V našem případě řešíme úsek z Prahy na hranice Středočeského a Ústeckého kraje,“ říká Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a pokračuje: „Aktualizace je zpracována v souladu s politikou územního rozvoje, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a dalších. Účelem návrhu je úprava stávajícího koridoru pro železnici, včetně všech souvisejících staveb a současně vymezení koridoru coby veřejně prospěšné stavby,“ vysvětluje Jiří Snížek.

Zastupitelé na svém jednání odsouhlasili i návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Reaguje na usnesení zastupitelstva z roku 2016, kde schválili Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje v uplynulém období (únor 2012–leden 2016). Na podkladě tohoto zadání bylo přistoupeno ke zpracování 3. AZÚR. A jednalo se o aktualizaci celkovou.

Zastupitelé návrh dnes posvětili, nicméně pověřili náměstka Jiřího Snížka k zahájení jednání se Správou železnic o alternativních trasách tratě mezi Prahou a Benešovem. Jde o trasování v regionu Velkopopovického parku. Podoba návrhu prezentovaná při veřejném projednání je zveřejněna na webových stránkách Středočeského kraje.