Agregátor obsahu

Zpět Kraj hodlá podpořit podnikání v hospodářsky a sociálně ohrožených územích

„Radě jsem předložil ke schválení návrh Programu na podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání v hospodářsky a sociálně ohrožených obcích s rozšířenou působností,“ upřesňuje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a pokračuje: „Úspěšné malé a střední podniky jsou pro rozvoj kraje velmi důležité. Vzdělávání musí být orientováno tak, aby se u obyvatel těchto obcí s rozšířenou působností, které byly identifikovány jako hospodářsky a sociálně ohrožené, rozvíjela podnikavost, kreativita, schopnost nacházet řešení problémů a schopnost přizpůsobit se okolnímu vývoji, který v současné době nelze předvídat. Program zároveň naplňuje cíle Strategie rozvoje Středočeského kraje.“

Na realizaci radní v rozpočtu vyčlenili částku dva miliony korun. Dotaci bude možné použít na částečnou úhradu nákladů na podporu vzdělávacích programů. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 50 procent z celkových uznatelných nákladů a maximální podíl dotace bude poskytnut do výše 50 % z celkových uznatelných nákladů. Maximální výše dotace při dodržení minimální spoluúčasti žadatele je 250 000 Kč. Termín pro podávání žádostí o dotaci bude stanoven, v případě, že celý program projde i zastupitelstvem, v termínu od 9. 1. 2023 do 31. 5. 2023.