Agregátor obsahu

Zpět Na navýšené kapacity sociálních služeb kraj rozdělí 18 milionů korun

V rámci mimořádného dotačního řízení rozdělí kraj na upravené kapacity sociálních služeb více než 18 milionů korun mezi 18 poskytovatelů. Rozdělení dotací schválili krajští zastupitelé.

Účel mimořádného dotačního řízení vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „ Mimořádné dotace jsou určeny pro poskytovatele sociálních služeb, které jsou nově zařazeny v krajské Síti poskytovatelů sociálních služeb. Finance slouží na úhradu neinvestičních nákladů spojených především s navýšením kapacit či úvazků poskytovaných sociálních služeb. Mezi podpořenými službami jsou například pečovatelské a odlehčovací služby a asistence, nebo také sociálně aktivizační služby pro různé skupiny obyvatel, jako jsou senioři, osoby se zdravotním postižením či rodiny s dětmi.“ Celkem kraj podpoří 25 žádostí, které podalo 18 žadatelů. V rámci mimořádných dotací kraj rozdělí více než 18 miliónů korun. Finance na tuto mimořádnou dotaci pochází ze zákonné rezervy, kterou si kraj ponechává z celkové alokace finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu na financování nových kapacit sociálních služeb, další část pak pochází z nerozdělených či nevyplacených dotací.