Agregátor obsahu

Zpět Středočeský kraj vyhlašuje dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb.

 

Krajští zastupitelé schválili vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb. Finance budou zajištěny z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zaměření dotace vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „ V roce 2024 by mělo být v krajské Síti registrováno 257 poskytovatelů, kteří budou poskytovat celkem 602 služeb, přičemž dotace je určena na zabezpečení provozu. Vyhlášení dotačního řízení je prvním krokem pro zjištění reálných finančních potřeb pro zajištění sociálních služeb v roce 2024. Jakmile bude schválen státní rozpočet a výše prostředků pro sociální služby, budeme moci ihned rozdělit finance jednotlivým poskytovatelům.“ Financování sociálních služeb pro rok 2024 bude zajištěno ze státního rozpočtu prostřednictvím dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a rovněž z evropských zdrojů. Standardní dotační řízení se pro tento rok nevztahuje na služby sociální rehabilitace. Jejich financování je pro roky 2024–2025 zajištěno z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Příjem žádostí o dotace bude otevřen v termínu od 23. 10. 2023 do 6. 11. 2023.

V krajské Síti je aktuálně registrováno 257 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují celkem 579 služeb. Ve službách s pobytovou formou je evidováno celkově 8 727 lůžek. Jedná se například o domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory, azylové domy, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionáře, domy na půl cesty a terapeutické komunity. Zároveň je v sociálních službách evidováno 1 888 úvazků přímé péče a služby osobní asistence poskytují celkově 268 300 hodin přímé péče. Pro rok 2024 je předpokládáno zvýšení kapacit sociálních služeb na 275 poskytovatelů s 602 služeb. Mělo by dojít k úpravě lůžkové kapacity na 8 628 lůžek a 1 111 úvazků přímé péče, přičemž část úvazků bude vedena pod pečovatelskou službou, v jejímž rámci by mělo být evidováno 550 970 hodin přímé péče. Zároveň má dojít k navýšení hodin osobní asistence na 281 300 hodin přímé péče.


© foto Rybka Neratovice