Agregátor obsahu

Zpět Kraj uzavře memorandum k rozvoji městské zeleně

Středočeský kraj uzavře Memorandum o porozumění s VOŠ a Střední zemědělskou školou Benešov. Subjekty se zaváží ke společné podpoře rozvoje městské zeleně v rámci své činnosti a možností a budou v tomto ohledu prohlubovat a rozvíjet svou spolupráci. Spolupracovat budou i v případě inovací. Radní na svém jednání schválili znění dokumentu. 

Podpora rozvoje městské zeleně v rámci své činnosti a možností, prohlubování spolupráce, podpora vývoje inovací a projektů s využitím aplikovaného výzkumu atd. K tomu se v Memorandu o porozumění zaváží Středočeský kraj a VOŠ a Střední zemědělskou školou Benešov, jehož znění na svém jednání dnes schválili krajští radní. „Navíc, v rámci vzájemné spolupráce budeme se školou spolupracovat na tvorbě sítě organizací, které se věnují sektoru městské zeleně a budeme spolupracovat v regionálním Centru odborné excelence (CoVE) a na evropské úrovni prostřednictvím European Platform for Urban Greening (EPUG),“ doplňuje další bod spolupráce Jana Skopalíková, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství. CoVE sestává z představitelů veřejností uznávaných vzdělavatelů, zaměstnavatelů a vládních nebo nevládních organizací v regionu a je součástí EPUG.

V tomto případě se budou oba subjekty – při své činnosti v rámci CoV – zaměřovat na podporu vývoje inovací a projektů s využitím aplikovaného výzkumu, sdílení vědomostí a výsledků nejnovějšího vývoje v sektoru městské zeleně a zvyšování informovanosti a vzdělávání pracovníků v oblasti městské zeleně, pracovníků ve veřejné správě, žáků a studentů a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a široké veřejnosti.

Termín podpisu ještě není stanoven.