Agregátor obsahu

Zpět Agentura ochrany přírody a krajiny dala kraji za pravdu. Provozovatel milovické rezervace porušil zákon a čeká jej správní řízení

N a základě smlouvy o bezplatné výpůjčce využívá Česká krajina pozemky v NPP Mladá v Milovicích, jež jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Při poslední kontrole bylo zjištěno závažné porušení smlouvy ze strany společnosti Česká krajina, při kterém došlo k poškození místních biotopů. Středočeský kraj podal proto podnět Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, která na základě podnětu konstatovala porušení zákona a se společností Česká krajina zahájí správní řízení.

Při poslední kontrole bylo ze strany Krajského úřadu zjištěno závažné porušení smluvních podmínek, kdy došlo k odstranění valu zeminy v délce asi 450 m a k jeho rozhrnutí do plochy pastviny v rozsahu 17 933 m2. „Rozhrnutím tohoto valu došlo k rozsáhlému poškození zvláště chráněných druhů rostlin a jejich biotopů. Podali jsme proto podnět Agentuře ochrany přírody a krajiny,“ uvádí Libor Lesák, radní pro oblast investic a majetku. Na základě podnětu Krajského úřadu konstatovala AOPK porušení Zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky o ustanovení Národní přírodní památky Mladá a se společností Česká krajina zahájí správní řízení o zjištěném přestupku.

Společnost Česká krajina využívá pozemky Národní přírodní památky Mladá na základě smlouvy o bezplatné výpůjčce. Krajský úřad má na základě smlouvy nárok provádět kontroly v areálu dvakrát ročně. Po poslední kontrole v letošním roce byl kromě podnětu AOPK podán podnět rovněž Státní veterinární správě v souvislosti s úhyny mláďat.  Ze strany Státní veterinární správy zatím krajský úřad neobdržel žádné vyjádření.