Agregátor obsahu

Zpět Azylovým domům kraj poskytne 7 milionů korun na dofinancování poskytovaných služeb

Kraj rozdělí téměř 7 milionů korun mezi 15 azylových domů za účelem jejich dofinancování. Rozdělení finančních prostředků v rámci dofinancování sociálních služeb schválili krajští zastupitelé.

Důvody přidělení dodatečných financí azylovým domům vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „ Bylo zjištěno, že r eálná výše úhrad od klientů azylových domů v letošním roce nedosáhla předpokládané výše, se kterou se počítalo při výpočtu tzv. optimální dotace. Přistoupili jsme proto k dofinancování tohoto druhu sociálních služeb, abychom chybějící část financí dorovnali a pomohli azylovým domům v jejich tíživé finanční situaci.

V rámci „dofinancování“ budou přerozděleny zbývající finanční prostředky z rezervy a nerozdělené finanční prostředky z mimořádného dotačního řízení za rok 2023.