Agregátor obsahu

Zpět Benešovská nemocnice bude mít novou magnetickou rezonanci

Benešovská nemocnice získá během letošního roku novou magnetickou rezonanci.  Modernější přístroj umožní přesnější diagnostiku, a navíc dojde k zásadnímu zkrácení čekací doby na vyšetření. Zastupitelé dnes kývli na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje ve výši 60 milionů korun.

Podle původních předpokladů chtěla nemocnice přístroj pořídit za peníze z dotací prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).  Dotační titul zatím není vyhlášený, a proto nemocnice požádala o poskytnutí návratné finanční výpomoci kraj jako svého zakladatele. Peníze musí kraji vrátit do konce roku 2024.

„Jsem rád, že se podaří vyřešit obměnu přístroje a děkuji zastupitelstvu za vstřícný postoj k žádosti benešovské nemocnice. Nová magnetická rezonance je samozřejmě důležitá pro kvalitnější diagnostiku, a tudíž pro pacienty, ale obměna je nutná i kvůli pokračování akreditačního oprávnění. Současně je připraveno provázání s probíhající stavbou nového chirurgického pavilonu nemocnice, kde bude nový přístroj umístěn. Snažíme se vše koordinovat tak, abychom v co nejkratším možném čase zajistili občanům tu nejlepší péči,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.