Agregátor obsahu

Zpět Centrální sterilizace Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi prošla modernizací 

Centrální sterilizace Klaudiánovy nemocnice se dočkala po letech modernizace. Rekonstrukce původních prostor byla nutná pro nainstalování zcela nové technologie, která je nutná k udržování bezproblémového chodu ostatních oddělení mladoboleslavské nemocnice. 

Investice do nemocnic netvoří pouze otevírání nových oddělení a pavilonů či jejich rekonstrukce, ale jsou to právě i tyto provozy, které si zaslouží nejvyšší pozornost, neboť jsou nedílnou součástí celku. Samozřejmě jako ekonom musím opět musím vyzdvihnout vedení samotné nemocnice, které si na tuto akci bylo schopno opatřit finanční prostředky vlastními silami, a to jak ze svého, tak prostřednictvím dotačního programu,“ řekl Pavel Pavlík, náměstek hejtmanky pro zdravotnictví.

Centrální sterilizace je z pohledu provozu velmi čistý prostor, který má přísné standardy na hygienu. Součástí rekonstrukce jsou tak kompletně nové rozvody vzduchotechniky a elektriky. V rámci projektu bylo také rekonstruováno zázemí pro naše zaměstnance,“ říká Ladislav Řípa, předseda představenstva Klaudiánovy nemocnice.

Na provozu centrální sterilizace závisí celá nemocnice, provoz proto nemohl být po dobu stavebních úprav přerušen. Oddělení tak bylo dočasně přesunuto na několik měsíců do opuštěné budovy původní nemocniční kuchyně. Díky tomu mohly být prostory centrální sterilizace vhodně upraveny s ohledem na novou moderní technologii. Pořízeny byly parní sterilizátory, plazmový sterilizátor, mycí a dezinfekční automaty, ultrazvukové a parní čističky nástrojů a úpravny vody. Pořízené technologie jsou připojeny k informačnímu systému evidence sterilizačních procesů. Centrální sterilizace nemocnice zajišťuje především přípravu instrumentárií pro operační sály: po provedení operačního výkonu jsou nástroje transportovány na centrální sterilizaci, kde proběhne jejich dekontaminace a umytí v dezinfekčních automatech a následně jsou síta vysterilizována v parních sterilizátorech. Denně zde v autoklávech proběhne přibližně 25 sterilizačních cyklů, vysterilizuje se 85 kontejnerů s operačními nástroji.

Tuto investici mohla nemocnice realizovat díky projektu Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 98. - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby – SC 6.1 REACT-EU, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016304. Nemocnice na pořízení přístrojů a vybavení centrální sterilizace dostala dotaci 25 milionů korun. Dalších 18 milionů korun zaplatila nemocnice ze svého rozpočtu: 4 miliony korun doplatila na vybavení a 14 milionů korun stála rekonstrukce prostor.