Agregátor obsahu

Zpět Do krajské výtvarné soutěže KUNSTKAMERA v GASK se zapojilo 410 žáků

Galerie Středočeského kraje spolu se Středočeským krajem vyhlásily na začátku března 2024 krajskou výtvarnou soutěž KUNSTKAMERA, která se váže k probíhající výstavě DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer v GASK. Předmětem soutěže cílené na žáky základních a středních škol a také základních uměleckých škol bylo vytvořit koláž nebo animaci inspirovanou tvorbou Jana Švankmajera. Této výzvy se chopilo 410 žáků a studentů z 32 škol, kteří za necelé dva měsíce zaslali celkem 358 prací. Přijatá díla hodnotila sedmičlenná komise, složená ze zástupců Středočeského kraje Kateřiny Pešatové a Michaely Vencové, dále ze zástupců GASK Jany Šorfové, Richarda Druryho a Petra Adámka a v neposlední řadě ze zástupců z oboru animace Jiřího Kubíčka a Noro Držiaka. Komise se rozhodla ocenit 78 žáků a studentů. Celkový počet oceněných byl nakonec oproti původnímu záměru navýšen, neboť komise musela zohlednit kolekce děl, které fungovaly jako celek a které demonstrovaly koncepční pedagogické vedení, jako tomu bylo v případě Základní školy v Řepíně nebo pražského Gymnázia nad Alejí. „Jsem potěšena kvalitou zaslaných prací a skvělým koncepčním vedením pedagogů při této soutěži,“ říká Karin Vrátná Militká, vedoucí Lektorského centra GASK, které celý projekt realizovalo.

Slavnostní vyhlášení vítězů Krajské výtvarné soutěže se bude konat 29. května v refektáři GASK za účasti zástupců Středočeského kraje a zástupců galerie. Vítězná díla budou vystavena od 17. května do 16. června v prostoru Vizuálních heren GASK.

Záštitu nad krajskou výtvarnou soutěží KUNSTKAMERA převzala hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková.