Agregátor obsahu

Zpět Dvě krajské školy chystají nové projekty

Dvě krajské střední školy připravily nové projektové záměry. Benešovská zemědělská škola připravila velký projekt zaměřený na životní prostředí. SOŠ a SOU Neratovice chce pro odbornou výuku pořídit elektromobil. Oba projekty dnes podpořila rada kraje.

VOŠ a SZeŠ Benešov připravila velký projekt zaměřený na životní prostředí. Jeho cílem je spojovat stávající znalosti o ekologické obnově stanovišť a ochraně biologické rozmanitosti v zemědělské i přírodní krajině s novými koncepty pro udržitelné a multifunkční využití půdy. Konkrétním cílem školy je získané znalosti a zkušenosti přenést do inovace Školního vzdělávacího programu Agropodnikání či Zahradnictví. Projektový záměr zpracovala Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov na základě dlouhodobé spolupráce s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, při které vznikne české Centrum odborné excelence. Předkladatelem projektu a koordinátorem je Hochschule Anhalt v Bernburgu. „Jde o velký pětiletý projekt, díky kterému se žáci budou moci zúčastnit odborných stáží v zahraničí, odborných diskusí, kurzů a podobně. Celkový rozpočet projektu je téměř 6,3 milionu korun, kraj přislíbil 1,171 tisíc korun na spolufinancování a další milion na předfinancování v případě realizace. Bereme to jako další významnou příležitost k rozvoji této školy a na radě jsme proto projekt podpořili,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

VOŠ a SZeŠ Benešov se díky projektu stane součástí českého Centra odborné excelence, které bude vytvořeno na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, a bude mít možnost spolupracovat s ostatními Centry odborné excelence napříč Evropou. Může tak spolupracovat s univerzitami, špičkovými odborníky z praxe či výzkumnými institucemi. „Absolventi oborů Agropodnikání či Zahradnictví se tak mohou stát odborníky ve svém oboru, a to i v oblasti ekologické obnovy, na kterou je v současné době kladen velký důraz, protože poptávka na trhu práce po kvalifikovaných odbornících roste. Díky zapojení pedagogů do aktivit projektu dojde i ke zvýšení jejich odborných kompetencí v této oblasti,“ dodal radní.

Rada dnes schválila také projektový záměr SOŠ a SOU Neratovice, která chce za zhruba 500 000 korun pořídit nový elektromobil a dobíjecí stanici pro odbornou výuku. Využijí ho žáci oboru Mechanik opravář motorových vozidel.