Agregátor obsahu

Zpět Energeticky úsporná opatření metodou EPC za necelých 254 milionů připravuje Kraj v dalších 7 objektech

Krajská rada schválila vyhlášení veřejné zakázky s využitím metody EPC na realizaci energeticky úsporných opatření pro dalších 7 objektů. Jedná se o objekty regionálního muzea v Jílovém u Prahy, dále 4 objekty krajských škol: Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola v Berouně, SOU Sedlčany, ZŠ a Dětský domov Sedlec – Prčice a SOŠ a SOU Jílové u Prahy a 2 objekty sociálních služeb: Domov Kytín a Domov seniorů Nové Strašecí. Celkové náklady na realizaci těchto opatření jsou odhadovány na necelých 254 milionů korun, přičemž kraj počítá s kofinancováním z evropských zdrojů.

Do současné doby bylo schváleno a již vyhlášeno 10 veřejných zakázek na realizaci projektů EPC II ve výši 1,16 mld. Kč. Náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací Michal Kašpar uvádí: „ Pokračujeme v realizaci úsporných opatření. Metoda EPC, tedy Energy Performance Contracting. Tato metoda nám kromě přípravy a realizace komplexní zakázky zaručuje také dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření. Samozřejmostí jsou rovněž poskytnuté záruky za dosažení očekávaných ekonomických přínosů ze strany dodavatele.“ Předpokládaná hodnota zakázky je téměř 254 milionů korun, přičemž kraj počítá s kofinancováním z evropských zdrojů.

Rada Středočeského kraje svým rozhodnutím schválila vyhlášení již jedenácté z celkem dvanácti veřejných zakázek na energetické úspory, které jsou součástí projektů a akcí EPC II. Vyhlášení poslední dvanáctá veřejná zakázka na akci EPC II v gesci Oblastní nemocnice Kolín se chystá v nejbližší době. „ Celkem jsou na realizaci energetických opatření a zajištění souvisejícího energetického managementu v rámci 106 budov 62 organizací Středočeského kraje plánovány investice ve výši cca 1,4 mld. Kč,“ doplňuje náměstek Kašpar.  

© foto Regionální muzeum Jílové u Prahy