Agregátor obsahu

Zpět Hejtmanka a radní pro školství ocenili žáky zapojené do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Čtyřiasedmdesát žáků ze sedmi středočeských škol dnes v kutnohorském GASKu převzalo certifikáty a odznaky za splnění svých aktivit ve vzdělávacím programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). Ocenění předávala hejtmanka Petra Pecková a radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

„Blahopřeji všem, kdo si dnes převzali certifikáty za svou účast v programu DofE. Líbí se mi, jak program motivuje mladé lidi k aktivitě, k vytrvalosti a k pomoci druhým. Účastníci například jako dobrovolníci pomáhají seniorům, vedou kroužky pro děti, doučují a podobně. I proto Středočeský kraj program DofE podporuje. Děkuji všem, kdo se zapojují, ať už jsou to žáci a studenti, nebo jejich učitelé či vedoucí,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Program DofE je určený mladým lidem od 14 do 24 let. Účastníci se pravidelně věnují aktivitám ve třech oblastech - pohyb, dovednost a dobrovolnictví. U každé si stanoví cíl, který slouží jako motivace. Podle délky účasti v programu pak dostávají tři úrovně ocenění – od bronzové po zlatou.

„Jsem rád, že ve Středočeském kraji výrazně roste počet účastníků v DofE. Za rok 2022 se zapojilo 517 nových zájemců, aktivně se teď programu účastní osm stovek mladých lidí. Mezinárodní certifikát o absolvování programu je výhodný i z hlediska dalšího studia nebo získání zaměstnání. Je signálem, že uchazeč je ochotný na sobě pracovat, vzdělávat se a rozvíjet. Středočeský kraj se k podpoře DofE zavázal podpisem memoranda v roce 2021. Z něj mimo jiné vyplývá, že krajské organizace z oblasti školství mohou požádat o finanční příspěvek na činnost spojenou s DofE. V loňském roce bylo z krajského rozpočtu poskytnuto 375 000 korun,“ uvedl radní Milan Vácha.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Česká republika (DofE) je vzdělávací program, který ve více než 130 zemích světa podporuje mladé lidi v dlouhodobém rozvoji. Je určen pro všechny ve věku od 14 do 24 let a je založen na neformálním vzdělávání formou zážitkové pedagogiky. Britská královská rodina programem už od roku 1956 podporuje vytrvalost a cílevědomost mladých lidí do 24 let. Program založil princ Phillip a účastní se jej ve 130 zemích na 1,3 milionu účastníků. V České republice program funguje 26 let a je do něj zapojeno více než 260 základních a středních škol, dětských domovů a sportovních klubů. Do programu se zapojují mladí lidé z širokého sociálního spektra.

Zástupci DofE během ceremonie představili také nový program Stand By Me, který se zaměřuje na integraci Ukrajinců a dalších dětí se sociálním či fyzickým znevýhodněním do výuky. Pomáhá dětem a mládeži (13-24 let) v obtížné životní situaci se seberealizací a adaptací do kolektivu vrstevníků.