Agregátor obsahu

Zpět Kraj chce v sociální oblasti spolupracovat s městem Neratovice

Memorandum o spolupráci v sociální oblasti mezi Středočeským krajem a městem Neratovice schválili krajští zastupitelé. Středočeský kraj se podle Memoranda zavazuje do 1.7.2023 zařadit 48 lůžek domova se zvláštním režimem do Sítě sociálních služeb Středočeského kraje. Město Neratovice naopak bezúplatně poskytne Středočeskému kraji pozemky pro výstavbu pobytového zařízení pro 12 osob.

Účelem Memoranda je deklarace vzájemné spolupráce a koordinace postupu obou stran při zajišťování sociální péče. Radní pro sociální oblast Martin Hrabánek vysvětluje: „ Memorandum navazuje na společná jednání s městem Neratovice ohledně rozvoje tamních sociálních služeb. Podařilo se nám dospět k dohodě, ze které budou profitovat obě strany, a především tedy občané Středočeského kraje a Neratovic.“ Podle Memoranda se Středočeský kraj zavazuje do 1.7.2023 zařadit 48 lůžek domova se zvláštním režimem do Sítě sociálních služeb Středočeského kraje. Město Neratovice se naopak zavazuje převést bezúplatně na Středočeský kraj pozemky v části města Lobkovice. „ Tyto pozemky a stavební parcely využijeme v rámci deinstitucionalizace pro výstavbu. Naším plánem je zde vybudovat pobytové zařízení pro celkem 12 klientů příspěvkové organizace Rybka,“ upřesňuje radní Hrabánek. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří – budova č. p. 28, včetně zahrady v katastrálním území Lobkovice.  Město Neratovice souhlasí s tím, že Středočeský kraj může zahájit projektové přípravy na výstavbu budoucího pobytového zařízení.