Agregátor obsahu

Zpět Kraj je o krok blíže k realizaci parkovacího domu P+R v Hostivici

Pro stavbu parkovacího domu je klíčová Modernizace trati Praha-Ruzyně–Kladno. Stavba P+R bude zahájena souběžně se stavbou železnice Jeneč–Hostivice. Radní na svém dnešním zasedání vzali na vědomí návrh smlouvy o spolupráci s městem a doporučili znění smlouvy schválit i zastupitelům.

Cestujícím na zmodernizované trati Praha-Ruzyně – Kladno poslouží kapacitní parkovací dům o šesti podlažích. Na konci loňského roku byla podaná žádost o stavební povolení. Na dnešním jednání rady o tom informoval Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. Radní vzali na vědomí návrh smlouvy o spolupráci na vybudování s městem a schválení dokumentu doporučují i krajskému zastupitelstvu.

Naším dlouhodobým záměrem je dostat co nejvíce lidí z aut do prostředků hromadné dopravy. Této myšlence ale musíme jít naproti a nabídnout kvalitní a komfortní infrastrukturu. Parkoviště P+R, kde mohou lidé svůj vůz na celý den bezpečně a levně zaparkovat, tento cíl jednoznačně plní. Dům vyroste v těsné blízkosti železniční stanice Hostivice,“ konstatuje Petr Borecký.

Předmětem smlouvy je spolupráce města Hostivice a Středočeského kraje na celém projektu. Projektový záměr byl schválen už v listopadu 2020. Kraj, jakožto hlavní investor, se zavazuje, že zajistí zpracování předprojektové a projektové přípravy, zadání a provedení staveb, zajistí dohled nad projektovou přípravou, technický dozor, správu, provoz a údržbu, majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků, geometrický plán pro nezbytné rozdělení pozemků atd.

Město, které znění smlouvy již odsouhlasilo na prosincovém jednání zastupitelstva, se mimo jiné zavazuje k darování pozemků, zanesení do územního plánu, a odsouhlasení připojení stavby domu na místní komunikační síť. Kraj předpokládá, že dům nabídne 480 míst k stání. Náklady na stavby by měly být zhruba 450 milionů korun.


ilustrační foto