Agregátor obsahu

Zpět Kraj plánuje rekonstruovat průtah Nového Knína

Středočeský kraj plánuje opravit průtah Nového Knína. Radní na svém dnešním zasedání schválili zařazení projektu do investičního Zásobníku akcí. Cílem je odstranění značně nevyhovujícího až havarijního stavebně technického stavu, zlepšení možnosti údržby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Rekonstrukce by měla vyjít na zhruba 14,5 milionu korun. Kraj bude žádat na stavbu dotace.

Řidičům by měl nejdéle do tří let sloužit nový silniční průtah Nového Knína na Benešovsku. Kraj hodlá rekonstruovat silnici III/10222 procházející zdejší Kozohorskou ulicí. Radní už na svém dnešním zasedání schválili projektový záměr a jeho zařazení do Zásobníku investičních akcí. „ Celý úsek je dlouhý asi jeden kilometr. Cílem je odstranění značně nevyhovujícího až havarijního stavebně technického stavu. Zlepší se i údržba a bezpečnost silničního provozu,“ informuje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy a pokračuje:  „V trase stavby se nachází i most, u kterého je nutné provést novou hydroizolaci mostovky, doplnit drenáž za opěrami, opravit opěry, křídla, římsy, zábradlí a další.  V těsném sousedství mostu je průchozí propustek, který je v podobně špatném stavu.“

Akce bude soutěžena pomocí otevřeného řízení přes Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje tak, aby se mohl přihlásit kdokoliv, kdo splňuje kvalifikaci. Letos kraj připraví projekční práce, stavět by se mělo, v případě, že kraj dostane dotaci, mezi roky 2024 a 2026.  „V případě, že dostaneme dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, bude její výše stoprocentní. Pakliže dostaneme peníze z unijního programu IROP/ITI, budeme se spolupodílet patnácti procenty. Náklady by měly být více než 14,4 milionu korun včetně DPH,“ uzavírá Karel Bendl.