Agregátor obsahu

Zpět Krajský úřad připravil pro zaměstnance příspěvkových organizací školení k veřejným zakázkám

Krajský úřad Středočeského kraje hostil velké školení k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Určeno bylo zaměstnancům krajských příspěvkových organizací. Na přípravě školení úřad spolupracoval s advokátní kanceláři MT Legal. Další workshopy k tématu budou pokračovat. 

Oblast zadávání veřejných zakázek je pro Středočeský kraj a jeho příspěvkové organizace prioritou. Krajský úřad proto připravil pro necelou stovku jejich zaměstnanců školení zaměřené nejen na teorii, ale i praxi v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Jsem nesmírně rád, že můžeme našim kolegům z příspěvkovek nabídnout opravdu kvalitní školení k oblasti, která je poměrně rozsáhlá, a ne příliš jednoduchá. Program jsme rozložili do dvou dnů, přičemž jsme se zaměřili nejen na teorii, ale i praxi zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,“ říká Jan Louška, ředitel krajského úřadu. 

Hovořilo se tak zejména o nařízeních zákona o zadávání veřejných zakázek i jeho nedávné novelizaci, dále o zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě a v červnu schváleném interním předpisu – Směrnici č. 170 o zadávání veřejných zakázek krajem a jeho příspěvkovými organizacemi.

O organizaci akce se postaralo oddělení vzdělávání a personálního rozvoje odboru personálního. Lektorem však byl Pavel Herman z advokátní kanceláře MT Legal. „Za příspěvkové organizace se zúčastnili zaměstnanci vedení a ekonomové. Další školení plánujeme na podzimní měsíce i vzhledem k tomu, že Středočeský kraj zřizuje 261 příspěvkovek. Rád bych poděkoval všem, kteří se na organizaci školení podíleli,“ uzavírá Filip Klieštík, vedoucí odboru personálního.