Agregátor obsahu

Zpět Kvůli výstavbě dálnice D7 se bude budovat i na krajské silniční síti

Krajské silnice II. a III. třídy v blízkosti budoucího dálničního obchvatu Slaného projdou zásadní proměnou. Zastupitelé na svém dnešním schválili uzavření smlouvy o přípravě a realizaci všech stavebních objektů, které je nutné vybudovat v rámci stavby nové dálnice. Smlouva by měla být podepsána s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Silnice II/118, III/00725 a III/23639 v blízkosti v blízkosti budovaného dálničního obchvatu Slaného. Vyroste tu nový kruhový objezd a nová napojení na dálniční sjezdy, jeden úsek bude muset být kvůli nedostatečné podjezdové hloubce pod dálničním mostem více zahlouben. „ Zastupitelstvo schválilo smlouvu o realizaci objektů souvisejících se stavbou dálnice D7, resp. dálničního obchvatu Slaného. Smlouvu uzavřeme s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které by mělo stavební úpravy našich silnic II. a III. třídy provést,“ upřesňuje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy.

Na silnici II/118, v těsné blízkosti Kvíce, vyroste nový kruhový objezd, na nějž budou navázány sjezd a nájezd na dálnici D7, silnice II/236 a II/118, čerpací stanice a silnice III/23639 z vedoucí z Kvíce (Revoluční ulice). Změny se dotknou i silnice III/00725, konkrétně úseku mezi Netovicemi a Jemníky. Kvůli nedostatečné podjezdné výšce pod dálničním mostem tu bude muset být krajská komunikace ještě více zahloubena.

Veškeré stavební úpravy půjdou na vrub ŘSD, včetně financování. „ My se zavážeme poskytnout ŘSD k přípravě a realizaci veškerou potřebnou součinnost, a to včetně poskytnutí a předání všech nezbytných informací a podkladů. Zároveň ŘSD zmocníme ke všem právním úkonům. Dále bez zbytečného odkladu posoudíme jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené ŘSD atd.“ jmenuje Karel Bendl s tím, že hotovo by mělo být do tří let.