Agregátor obsahu

Zpět Město Milovice přispěje na žákovské jízdné

Zastupitelstvo města Milovice na konci dubna schválilo proplácení žákovského jízdného, čímž chce zajistit úsporu finančních prostředků rodičům žáků, kteří mají trvalé bydliště v Milovicích. Záměrem je podpořit žáky základních škol ve využívání hromadné dopravy v Milovicích a také rovněž snížit počet osobních automobilů v ranní a odpolední špičce hlavně před školami.

Které kupony bude město proplácet a jaké jsou podmínky?

V systému PID je od 1 dubna 2023 nově zaveden 10měsíční časový kupon (s volitelným datem začátku platnosti od 15. 8. – 15. 9.) pro děti, juniory a studenty do 26let. Cena časového kuponu pro jedno tarifní pásmo je 1 575 Kč. Město Milovice je v systému PID v 4. tarifním pásmu, a bude proplácet 10měsíční zlevněné časové kupony pouze žákům základních škol a žákům nižšího stupně (prima-kvarta) víceletých gymnázií. Zvýhodněný kupon je pouze v elektronické podobě – musí být tedy nahrán na plastové kartě PID Lítačka, v mobilní aplikaci PID Lítačka, případně na platební kartě. Není v papírové podobě. Cestující si musí vytvořit registraci na www.pidlitacka.cz

Podmínkou proplacení výše uvedeného časového kuponu (Zvýhodněné jízdné 10měsíční aktivované pro 4. tarifní pásmo) bude podání a následné schválení žádosti. K vyplněné žádosti je třeba doložit:

  • trvalý pobyt žadatele v Milovicích
  • potvrzení o studiu žáka základní školy či víceletého gymnázia (prima-kvarta)
  • doklad o zakoupení zvýhodněného časového kuponu pro 4 tarifní pásmo pouze v termínu od 15. 8. do 15. 9. 2023 žadatelem nebo jeho rodičem

Pokud bude mít žadatel zakoupeno více tarifních pásem (dojížďka např. do školy v Lysé nad Labem nebo do víceletého gymnázia v Nymburce nebo Čelákovicích), bude mu proplaceno pouze 4. tarifní pásmo.

Na jiné, než zvýhodněné desetiměsíční kupony, se tato nabídka nevztahuje.

Žádosti budou vyřizovány osobně na Městském úřadě v Milovicích na Ekonomickém oddělení od 15. 8. do 30. 11. 2023.


© foto freepik.com