Agregátor obsahu

Zpět Muzeum lidových staveb v Kouřimi se dočká nových staveb

Středočeský kraj počítá s vybudováním nové vstupní budovy a dalších 5 objektů v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Krajská rada na dnešním zasedání schválila vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace v souvislosti s plánovanou výstavbou kopií historických objektů kouřimského skanzenu. Zadavatelem veřejné zakázky bude Regionální muzeum v Kolíně a její hodnota je vyčíslena na 6,7 milionů korun bez DPH.

Předmětem projektu bude výstavba nové vstupní budovy a stavba dalších 5 objektů. Radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák popisuje detaily zakázky: „ Speciální stavbou má být například věrná kopie kostela z Dolních Kralovic. Cílem projekční činnosti bude vypracovat detailní podobu kostela na základě dostupných informací o jeho historickém vývoji. Součástí bude také návrh detailního řešení zvýšeného plateau, návrh podoby hřbitova a márnice, včetně krajinářského řešení a pěších komunikací.“ Dalšími objekty, které kraj plánuje v objektu kouřimského muzea vybudovat, budou Dům ze Starostína, Dům vrchnostenské správy – Laubovna z Křivoklátu Amalína, chalupa z Polabí, špýchar z Martinic a zvonice z Meceříže. „ Očekáváme spolupráci projektantů s orgány památkové péče, kdy doplnění projektové dokumentace zejména o detailní návrhy krovů a střešních plášťů včetně řemeslných detailů a detailů opracování tesařských prvků bude probíhat v konzultaci právě s těmito orgány památkové péče,“ vysvětluje radní Lesák. Součástí projektové dokumentace bude rovněž požárně bezpečnostní řešení staveb a dokumentace stabilního hasicího zařízení objektů.

Kraj počítá s financováním 85 % z Operačního programu IROP, 15 % celkového objemu financí půjde z rozpočtu Středočeského kraje. Samotná stavba by měla být zahájena v průběhu příštího roku.