Agregátor obsahu

Zpět Na podporu cestovního ruchu pro rok 2024 kraj vyčlenil 11,5 milionu korun

Turistická informační centra a významné kulturní, společenské či sportovní akce hodlá kraj podpořit v rámci Programů na podporu cestovního ruchu 2024 celkovou částkou 11,5 miliónu korun. Středočeský Fond podpory cestovního ruchu dnes schválilo krajské zastupitelstvo.

Jeden ze dvou dotačních programů Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu určený na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí je rozdělen do tří tematických zadání. Kritéria pro přidělení dotací vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „ Dotace v rámci tohoto programu jsou cíleny na rozvoj organizací cestovního ruchu a k podpoře akcí s potenciálem zvýšit cestovní ruch na území Středočeského kraje, což přispěje k všestrannému rozvoji Středočeského kraje. Z tohoto důvodu jsme stanovili základní kritéria pro hodnocení žádostí. Těmi jsou především jedinečnost, tradice, prokazatelný dopad na cestovní ruch, návštěvnost minimálně 1000 osob a nadregionální význam akce.“

Tematické zadání Kulturní a společenské akce je cíleno zejména na festivaly, slavnosti, rekonstrukce historických událostí, oslavy významných výročí, soutěže, významné mezinárodní akce a akce popularizující tradiční lidovou kulturu. V rámci dotace je možné žádat o podporu v maximální výši 500 tisíc korun. Odborné veletrhy a odborné konference, které jsou zaměřeny na výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe, inovace a prezentaci destinací i nabídky nových produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu je možné podpořit v rámci tematického zadání Veletrhy a konference cestovního ruchu částkou v maximální výši až 200 tisíc korun na jednoho žadatele. Tematické zadání Sportovní akce je určeno pro pořadatele soutěží, závodů či jiných významných sportovních akcí, kteří mohou žádat až o 500 tisíc korun.

Druhý program Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu je zaměřen na podporu turistických informačních center. „Hlavním cílem Programu je modernizovat turistická informační centra, zkvalitnit jejich poskytované služby, rozšířit nabídku poskytovaných produktů a zlepšit propagaci Středočeského kraje,“ vysvětluje radní Švenda. Tematická zadání jsou zaměřena jednak na podporu marketingových aktivit a moderních technologií v cestovním ruchu jako např. webové stránky či nejrůznější multimediální produkty. Další oblastí podpory je pak zařízení informačních center a podpora sezónní zaměstnanosti.

Žádosti o dotace z obou programů bude možné podávat v termínu od 6. 11. 2023 do 1. 12. 2023.


 


© foto Wikipedie