Agregátor obsahu

Zpět Na podporu služeb pro ovdovělé rodiny poskytne kraj 400 tisíc korun

Rada kraje doporučila poskytnutí individuální dotace 400 tisíc korun Nadačnímu fondu Vrba na komplexní podporu ovdovělých rodin. Finální schválení dotace náleží krajským zastupitelům.

Individuální dotace 400 tisíc korun je určena Nadačnímu fondu Vrba, který jako jediný v České republice poskytuje komplexní praktickou pomoc a podporu ovdovělým rodinám s dětmi. „ Projekt „Komplexní podpora ovdovělých rodin“ zahrnuje celou škálu služeb pro ovdovělé rodiče a jejich děti. Od základní orientace v úředních záležitostech a právní služby, jsou rodinám k dispozici i další podpůrné programy jako například pečovatelská služba o děti, komunitní setkávání či psychoterapeutická pomoc. Pro snazší vyrovnání se se ztrátou rodiče a partnera jsou tyto služby naprosto neocenitelné, a proto možnost finanční podpory pro Nadační fond Vrba velice vítám,“ uvádí Martin Hrabánek, radní pro oblast sociálních věcí.  

Nadační fond Vrba funguje již od roku 2016 a zajišťuje systém pomoci ovdovělým rodinám s dětmi v otázce finančního a právního poradenství, psychoterapeutických služeb a pomoci v domácnosti. O přidělení dotace rozhodne krajská zastupitelstvo.