Agregátor obsahu

Zpět Na vzdělávací projekty z cyklu Paměti národa hodlá kraj poskytnout téměř 900 tisíc korun

Krajští radní odsouhlasili poskytnutí individuální dotace téměř 900 tisíc korun pro vzdělávací projekty, workshopy, výstavy a další aktivity projektu Paměť národa organizace Post Bellum. Paměť národa ve vzpomínkách pamětníků mapuje historii České republiky v období totalit 20. století.

Paměť národa je stěžejním projektem organizace Post Bellum. Jde o sbírku vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, Václav Švenda uvádí: „ Díky projektu Paměť národa máme možnost zachovat vzpomínky pamětníků, jejichž činy v mnohém přispěly k tomu, že nežijeme v totalitě či ve válce. Jejich příběhy jsou cenným svědectvím o naší minulosti. Právě proto tento smysluplný projekt znovu podporujeme.“ Kromě dokumentace celoživotních vzpomínek 25 pamětníků ze Středočeského kraje je dotace určena rovněž na uspořádání 20 zážitkových workshopů Paměti národa pro školní třídy a putovní outdoorovou výstavu, která by měla postupně objet města napříč Středočeským krajem. Organizace Post Bellum v rámci Centra pomoci Paměti národa dále poskytne asistenci 25 pamětníkům ze Středočeského kraje a součástí smlouvy je také výroba 5 propagačních videí k připomenutí významných výročí našich novodobých dějin.

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně. Paměť národa je nejrozsáhlejší veřejně přístupná pamětnická databáze v Evropě, kterou organizace buduje a spravuje ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem.