Agregátor obsahu

Zpět Nábytková banka už pomáhá prvním zájemcům, kraj přispěje na její další provoz částkou 900 000 korun

Kraj znovu podpoří Nábytkovou banku Středočeského kraje. První měsíce provozu ukázaly, že podobná služba v regionu chyběla. Během tříměsíčního zkušebního provozu už lidé do banky odevzdali zhruba 4,5 tuny potenciálního odpadu. Třetinu z dosud vybraného nábytku a dalšího vybavení už banka předala potřebným. Radní dnes schválili příspěvek na provoz ve výši 900 000 korun na období březen až prosinec 2024.

V Aktualizaci Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016 – 2025 má kraj jako jeden z cílů předcházení vzniků odpadů. Projekt Nábytkové banky plně naplňuje koncept cirkulární ekonomiky, dává druhou šanci nábytku, vybavení do domácností a elektrospotřebičům, které by jinak skončily jako odpad. Tím se prodlužuje jejich životnost. Vše se získává od dárců zdarma a následně se distribuuje zdarma přes partnerské organizace příjemcům,“ vysvětlila radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Kraj už Nábytkové bance poskytl dotaci ve výši 200 000 korun. Organizace je využila na základní provozní náklady. Od listopadu 2023, kdy banka spustila provoz, už podpořila 39 osob a 4 organizace, kterým dohromady věnovala zhruba 1,6 tuny nábytku a dalšího vybavení.

Navázali jsme spolupráci se 7 neziskovými organizacemi, Krajskou pobočkou Úřadu práce v Příbrami, což nám otevřelo spolupráci s ostatními pracovišti ve Středočeském kraji a se zájmem nás oslovují i města. Dá se říci, že už nyní působíme po celém Středočeském kraji. Plánujeme rozšířit středisko v severní části kraje, kde jsme již navázali komunikaci s Mladou Boleslaví,“ shrnuje dosavadní činnost předsedkyně spolku Nábytková banka Středočeského kraje Pavla Campodonicová.

Nábytková banka získává věci od dárců zdarma a následně je zdarma poskytuje jako materiální pomoc příjemcům přes partnerské organizace, jako jsou sociální odbory a neziskové organizace. Nejde tedy o sběrný dvůr, pomoc je shromažďována a distribuována na základě e-mailové či telefonické dohody a na základě doporučení sociálních organizací. Kontaktní informace jsou na webu Nábytkové banky.