Agregátor obsahu

Zpět Návrh obnovy chaty Bohumila Hrabala vyhrál studentskou soutěž! 

Blahopřejeme autorkám návrhu Elišce Houdové a Jitce Zemanové z Fakulta architektury ČVUT v Praze k získání vítězného ocenění v 15. ročníku soutěže o Cenu Břetislava Štorma. Jejich projekt se zabývá citlivou obnovou chaty spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku. Ta byla nedávno zapsána na seznam kulturních památek. Expozici plánujeme otevřít již v příštím roce.

Součástí studie je architektonické, funkční a provozní řešení interiéru, umožňující zpřístupnění chaty veřejnosti. „Ocenili jsme důslednost ve volbě možností vědecké obnovy Hrabalovy chaty. A preciznost zpracování návrhu, který se zabýval studiem dobových materiálů, fotografií, analýzami konstrukcí a dalšími prvky chaty, kterou autorky obnovily ke konkrétnímu datu, kdy ji opustil Bohumil Hrabal,“ uvedl předseda poroty prof. Petr Hájek (Fakulta architektury ČVUT). 

Cílem soutěže je podporovat zájem studentů o obor památkové péče a zvyšovat úroveň jejich připravenosti pro praxi v oblasti péče o kulturní dědictví. Soutěž je zaměřena na oceňování nejkvalitnějších koncepčních studií a projektů studentů, kteří své semestrální, bakalářské a diplomní práce uskutečňují v ateliérech Ústavu památkové péče FA ČVUT v Praze. 

Řešení expozičního modelu Hrabalovy chaty si můžete prohlédnout na našem webu ZDE.