Agregátor obsahu

Zpět Nové evakuační výtahy, bezbariérový vstup a požární signalizaci za celkem 23,5 milionů korun schválila krajská rada 

Krajští radní schválili vybudování evakuačních výtahů ve třech krajských zařízeních sociálních služeb včetně vybudování bezbariérového vstupu v bytovém domě v areálu Centra 83 v Mladé Boleslavi. Zároveň byl schválen také výběr dodavatele na instalaci požární signalizace v Domově Pod Lipami ve Smečně. Celková hodnota schválených projektů činí 23,5 milionů korun. Necelých 8 milionů bude hrazeno z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Nové evakuační výtahy kraj vybuduje v Domově u Anežky v Luštěnicích, v Domově ve Velvarech a v Centru 83 v Mladé Boleslavi. Tam proběhne zároveň přestavba schodiště na bezbariérový vstup pro imobilní klienty.  „Cílem je kromě zvýšení bezpečnosti také zejména zvýšení kvality pohybu nejen imobilních klientů a klientů s tělesným či pohybovým postižením. Vybudování bezbariérového vstupu a evakuačního výtahu v bytovém domě v areálu mladoboleslavské organizace Centrum 83 navíc umožní zaplnit kapacitu pobytové služby klienty s tělesným postižením a stárnoucími klienty s pohybovými potížemi,“ uvádí Martin Hrabánek, radní pro oblast sociálních věcí. V Mladé Boleslavi budou moci klienti využívat nový bezbariérový vstup a výtah již na jaře příštího roku. Výměny stávajícího výtahu v Domově u Anežky v Luštěnicích a dokončení vybudování nového výtahu ve Velvarech je plánováno na podzim roku 2024. „Ve velvarském Domově budeme moci díky novému výtahu také výhledově navýšit kapacitu Domova pro klienty s tělesným či pohybovým postižením,“ vysvětluje radní Hrabánek. 

Radní rovněž odsouhlasili výběr dodavatele požární signalizace a její instalace v Domově pod Lipami ve Smečně. Na výběr dodavatele byla vyhlášená veřejná zakázka, do které se přihlásili celkem tři zájemci. Zakázku získala firma Colsys, s.r.o., která v soutěži nabídla nejnižší cenu. Oproti předpokládané ceně 12 milionů korun je tato cena nižší o téměř 23 %, tj. 9,3 milionu korun.


© foto Centrum 83