Agregátor obsahu

Zpět Nové přístroje pro záchranku umožní včasné odhalení otravy oxidem uhelnatým

Středočeská záchranka bude mít nová zařízení na monitoring koncentrace oxidu uhelnatého v krvi pacienta při podezřelé otravě. Radní dnes schválili pořízení 18 přístrojů v celkové hodnotě 2,4 milionu korun.

„Zdravotnická záchranná služba se snaží stále zvyšovat úroveň poskytované péče. Pořízení přístrojů na měření hladiny oxidu uhelnatého v krvi pacienta do této strategie zapadá. Včasné odhalení otravy oxidem uhelnatým rozhoduje o směřování pacienta do nemocničního zařízení, které je schopné zajistit hyperbarickou oxygenoterapii. Tím se zvyšuje šance na úspěšnou léčbu,“ vysvětlil náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík. Přístroje budou umístěny v lékařských vozech napříč celým krajem a budou k dispozici v nepřetržitém režimu. Záchranka osmnáct přístrojů pořídí ze svého fondu investic.

Za pomoci zakoupených přístrojů budou moci posádky ZZS monitorovat nejen koncentraci oxidu uhelnatého v arteriální krvi, ale i karboxyhemoglobinu a methemoglobinu. K provedení měření SpCO využívá stejné základní principy jako pulzní oxymetrie (spektrofotometrie). Toto měření se získává umístěním senzoru na pacienta, zpravidla na špičku prstu u dospělých a ruku nebo nohu u kojenců. Přístroj zobrazí vypočtená data jako procentuální hodnotu SpCO, která odráží hladiny oxidu uhelnatého vázaného na hemoglobin v krvi. Na základě těchto hodnot mohou pak záchranáři rozhodnout o správném směřování pacienta do nemocničního zařízení schopného zajistit komplexní a definitivní péči bez nutnosti následného převozu.


© foto ZZSSK