Agregátor obsahu

Zpět Nový nájemce nebytových prostor v centru Prahy představí dějiny pivovarnictví

Novým nájemcem nebytových prostor v sídle Středočeské centrály cestovního ruchu v centru Prahy se stala společnost New Element s projektem Czech Beer Museum. Vítězný projekt s nabídkou nájemného ve výši 413 tisíc korun měsíčně vzešel z veřejné soutěže. Nájemní smlouvu se Středočeskou centrálou cestovního ruchu odsouhlasila na začátku června krajská rada.

„Pevně věřím, že se nám povedlo najít spolehlivého nájemce. V budově i nadále zůstává návštěvnické centrum Středočeské centrály cestovního ruchu. Propojení s muzeem tradičního českého produktu může napomoci k ještě většímu zájmu o infocentrum a tím pádem i k větší propagaci Středočeského kraje,“ uvedl radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

Společnost New Element byla vybrána na základě veřejné soutěže na nájemce nebytových prostor. Umístila se jako druhá v pořadí, ale zvítězila poté, kdy subjekt s nejvyšším bodovým ziskem byl vyhodnocen jako rizikový a ze soutěže byl vyloučen. Celkem se o prostory ucházelo 5 zájemců, jejichž nabídky výběrová komise bodovala podle dvou kritérií: výše ročního nájemného s váhou 80 % a projektový záměr expozice s váhou 20 %.  Nejvyšší bodové hodnocení v soutěži získala firma s nabídkou nájemného ve výši 450 tisíc korun měsíčně, nicméně krajská rada po posouzení všech podkladů uzavření nájemní smlouvy neposvětila. „ Důvodem neudělení souhlasu byly důvodné pochybnosti o tom, že by vybraná společnost byla schopná plnit své závazky vyplývající z nájemní smlouvy, zejména platit řádně a včas nájemné,“ vysvětlil Václav Švenda.

Rada kraje udělila předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy se společností New Element od 26. 6. 2023 na dobu 5 let. Ve stejný den došlo též k podpisu nájemní smlouvy mezi Středočeskou centrálou cestovního ruchu a novým nájemcem. Nový nájemce se zavázal provést rekonstrukci pronajímaných prostor dle původní projektové dokumentace z roku 2012. Kraj, respektive Středočeská centrála cestovního ruchu, poskytne společnosti New Element následně slevu na nájemném, a to ve výši nákladů na tuto rekonstrukci. Výše nákladů je odhadována na 1,03 milionu korun, přičemž kraj s ohledem na růst cen stavebních materiálů připouští navýšení ceny o 10 %. Podmínkou poskytnutí slevy bude předložení faktur na účelně vynaložené náklady provedených prací.