Agregátor obsahu

Zpět Obec Sokoleč získá podporu na péči o vysazené stromy

Středočeský kraj finančně podporuje obce v péči o nově vysazené stromy. Na každý strom, který byl pořízen za peníze z národních zdrojů, mohou získat dar 1 500 korun.  Radní na dnešním zasedání schválili žádost obce Sokoleč. 

Radní schválili žádost obce Sokoleč na Nymbursku, která získá celkem 52 500 korun na údržbu 35 stromů. „ Pokud města a obce vysázely stromy z národních zdrojů, mohou u nás žádat o dar na následnou péči. Jde například o výchovný řez, pravidelnou zálivku nebo opravy či výměny kůlů, kotvení a podobně,“ vysvětlila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková. 

Prostředky pro Sokoleč jsou čerpány dle Pravidel 2022 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fond na podporu výsadby stromů. V současnosti mohou obce žádat v souladu s Pravidly 2023 na následnou péči o částku 1 500 korun na jeden vysazený strom z Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů.  V rozpočtu kraje na letošní rok je na tento program vyčleněno 2 miliony korun. Cílem programu je přispět ke zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí. Žádosti o dar v rámci Programu 2023 a schválených pravidel lze posílat až do konce letošního roku, respektive do vyčerpání fondu.