Agregátor obsahu

Zpět Od 1. července dochází k úpravám podmínek ubytovávání pro uprchlíky z Ukrajiny. 

Středočeský kraj bude nadále zajišťovat kapacity pro bezplatné ubytování, a to pro zranitelné osoby a uprchlíky, kteří obdrželi dočasnou ochranu před méně něž 150 dny. Kraj má pro tento účel vyčleněnou dostatečnou kapacitu až pro 2275 osob. 


Osoby, které nemají dle výše zmíněných podmínek nárok na bezplatné ubytování, jsou sami odpovědné za hledání jiného druhu ubytování.  Ministerstvo práce a sociálních věcí pro tyto účely vytvořilo informační leták (ČJ/UA) s tím, jak mají lidé postupovat, pokud o bydlení přijdou. 


Všechny osoby, které mají nárok na bezplatné nouzové ubytování, mohou v našem kraji během tohoto víkendu (9:00 - 14:00) v případě potřeby, navštívit pracoviště Úřadu práce či odboru azylové a migrační politiky (KACPU) v Mladé Boleslavi (Staroměstské náměstí 70 / Štefánikova 1304) či Kladně (Dukel. hrdinů 1372/ Severní 2952). V týdnu dále dle standardní provozní doby. Osobám bez nároku na bezplatné ubytování zde bude v urgentních případech poskytnuto základní sociální poradenství.  
Veškeré podrobnosti zveřejňuje MPSV na svém webu  https://www.mpsv.cz