Agregátor obsahu

Zpět Pořadatele kulturních akcí, amatérskou kulturu a nová média kraj podpoří 12 miliony korun

Dotační program na podporu kultury 2024 je určen na podporu amatérské a tradiční lidové kultury a významných výročí. Další zadání jsou cílena na podporu pořadatelů kulturních akcí, na publikační činnost, audiovizuální projekty a nová média. Vyhlášení dotačního programu na podporu kultury dnes schválilo krajské Zastupitelstvo. Celková výše podpory je 12 milionů korun.

Dotační program na podporu kultury je rozdělen do čtyř tematických okruhů. Kraj chce nabídnout podporu zejména v oblastech amatérské kultury. To se týká oblastí jako například divadlo, folklor, tradiční lidová kultura, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a literatura, soutěže či publikační činnost. Další oblasti podpory vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „ Podpora významných výročí je určena zejména pro historické slavnosti, připomenutí významných výročí a bitev majících oporu v historických pramenech. V zadání Podpora činnosti organizace chceme pomoci organizacím s náklady spojenými s celoročními aktivitami organizace v oblasti kultury. Poslední zadání je pak určeno na p odporu publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií, které jsou jedinečné a mají přímou vazbu ke Středočeskému kraji. Jejích prostřednictvím chceme pomoci profesionálům v oboru s příslušným živnostenským oprávněním a obcím s realizací projektů nekomerčního charakteru v oblasti kultury.“

Termín pro podávání žádostí bude otevřen od 6. 11. 2023 do 1. 12. 2023.