Agregátor obsahu

Zpět Pořadatele kulturních akcí, amatérskou kulturu a nová média podpoří Kraj 12 miliony korun

Rada Středočeského kraje podpořila vyhlášení dotačního programu pro poskytování dotací na podporu kultury na rok 2024. V rámci programu bude podpořena amatérská a tradiční lidová kultura a významná výročí. Další zadání jsou určena na podporu pořadatelů kulturních akcí, na publikační činnost, audiovizuální projekty a nová média. Celková výše podpory je 12 milionů korun. Schválení dotačního programu náleží krajským zastupitelům.

Dotační program je rozdělen do čtyř tematických okruhů. Kraj chce nabídnout podporu zejména v oblastech amatérské kultury. To se týká oblastí jako například divadlo, folklor, tradiční lidová kultura, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a literatura, soutěže či publikační činnost. Další oblasti podpory vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „ Podpora významných výročí je určena zejména pro historické slavnosti, připomenutí významných výročí a bitev majících oporu v historických pramenech. V zadání Podpora činnosti organizace chceme pomoci organizacím s náklady spojenými s celoročními aktivitami organizace v oblasti kultury. Poslední zadání je pak určeno na p odporu publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií, které jsou jedinečné a mají přímou vazbu ke Středočeskému kraji. Jejích prostřednictvím chceme pomoci profesionálům v oboru s příslušným živnostenským oprávněním a obcím s realizací projektů nekomerčního charakteru v oblasti kultury.“

Termín pro podávání žádostí bude, v případě schválení zastupitelstvem, otevřen od 6. 11. 2023 do 1. 12. 2023.